Är det tillåtet att spela in samtal?

FRÅGA
Hejsan.Om man har ett inspelat samtal med tex en bilhandlare där bilhandlaren inte vet om att man spelar in samtalet.Kan man använda sig utav den inspelningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först förklara om det är tillåtet att spela in samtal för att sedan förklara om du kan använda dig av det inspelade samtalet. Jag tolkar din fråga som att du menar om du kan använda dig av inspelningen rättsligt, jag kommer därför utgå från det i mitt svar.

Är det tillåtet att spela in samtal?

Om det är tillåtet att spela in samtal eller inte, beror på om du själv deltar i samtalet eller om du spelar in andra som samtalar utan att du själv deltar.

I brottsbalken finns ett brott som kallas olovlig avlyssning (4 kap. 9a § brottsbalken). För att dömas för olovlig avlyssning krävs att du med tekniskt hjälpmedel spelar in ett samtal där andra samtalar, att de som medverkar i samtalet inte vet om inspelningen och att det sker utan deras samtycke. Det krävs alltså att du själv inte deltar i samtalet för att inspelningen ska vara brottslig.

Att spela in samtal som du själv deltar i faller inte in under brottet olovlig avlyssning. Det är därför tillåtet att spela in samtal så länge som du själv deltar i samtalet. Du behöver inte den andre deltagarens samtycke för att spela in. Till exempel kan du lagligt spela in ett samtal mellan dig och bilhandlaren utan att bilhandlarens samtyckt till inspelningen.

Kan man använda sig av inspelningen rättsligt?

I Sverige har vi en princip om fri bevisföring (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Det innebär att du som part i en rättegång kan använda dig av all den bevisning som du kan få fram, samt att det i princip inte finns några begränsningar av vilka saker eller källor som kan användas som bevis. Det är sedan upp till domstolen att pröva bevisningen värde, genom fri bevisvärdering.

Du kan därför använda dig av ett inspelat samtal rättsligt, men det är domstolen som bestämmer samtalets bevisvärde.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91059)