FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt16/12/2020

Är det tillåtet att publicera inlägg på Facebook som innehåller positiva uttalanden om Hitler?

Hej! Är det tillåtet att i en Facebook grupp publicera ett inlägg med meddelandet: Jag gillar Hitler. Han var en

riktig gentleman som gjorde mycket bra saker för sitt land och sitt folk?

Faller sådant inom yttrandefriheten vi har i Sverige?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du nämner i din fråga, har vi yttrandefrihet i Sverige. Yttrandefrihet innebär en frihet för var och en att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1 § regeringsformen).

Yttrandefriheten är dock inte obegränsad. Något som kan begränsa yttrandefriheten är att ett yttrande i vissa fall kan bedömas som brottet hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken). Hets mot folkgrupp innebär att man i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på:

- ras,

- hudfärg,

- nationellt eller etniskt ursprung,

- trosbekännelse,

- sexuell läggning eller,

- könsöverskridande identitet eller uttryck.

Det du undrar är om det är tillåtet att publicera inlägg i en Facebook-grupp med uttalanden om att man gillar Hitler m.m. För det första skulle jag inte säga att detta är att hota eller uttrycka missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp (de som jag nämnt ovan). Vidare finns det ett krav på att uttalandet ska ha fått spridning för att det ska vara fråga om hets mot folkgrupp.

Därmed skulle jag säga att detta faller inom yttrandefriheten och att det alltså är tillåtet.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi ÖstlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo