Är det tillåtet att publicera inlägg på Facebook som innehåller positiva uttalanden om Hitler?

2020-12-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Är det tillåtet att i en Facebook grupp publicera ett inlägg med meddelandet: Jag gillar Hitler. Han var en riktig gentleman som gjorde mycket bra saker för sitt land och sitt folk? Faller sådant inom yttrandefriheten vi har i Sverige?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du nämner i din fråga, har vi yttrandefrihet i Sverige. Yttrandefrihet innebär en frihet för var och en att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1 § regeringsformen).

Yttrandefriheten är dock inte obegränsad. Något som kan begränsa yttrandefriheten är att ett yttrande i vissa fall kan bedömas som brottet hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken). Hets mot folkgrupp innebär att man i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på:

- ras,

- hudfärg,

- nationellt eller etniskt ursprung,

- trosbekännelse,

- sexuell läggning eller,

- könsöverskridande identitet eller uttryck.

Det du undrar är om det är tillåtet att publicera inlägg i en Facebook-grupp med uttalanden om att man gillar Hitler m.m. För det första skulle jag inte säga att detta är att hota eller uttrycka missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp (de som jag nämnt ovan). Vidare finns det ett krav på att uttalandet ska ha fått spridning för att det ska vara fråga om hets mot folkgrupp.

Därmed skulle jag säga att detta faller inom yttrandefriheten och att det alltså är tillåtet.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91430)