Är det tillåtet att öppna någon annans bil då det är varmt och det finns en hund i bilen?

FRÅGA
Hej!Idag jag har varit och handlat på en stor affär och har lämnat min hund i bilen under den tiden. Det är 19 grader ute och jag hade fönstret nere så att hunden kan få luft. När jag kom ut från affären så står det en gubbe bredvid min bil och har bagage luckan öppet. Då säger han att hunden levde om och personalen har öppnat min bil utan tillstånd. Min hund har separationsångest och gråter när jag inte är i närheten. Då gick jag in och frågar personalen att varför de öppnade min bil utan tillstånd så säger hon att om jag inte kan ta hand om hunden jag ska inte skaffa en. Jag har varit på affären ca 30 minuter och hunder har fått riklig med vatten innan jag gick in. Men min hund kan inte vara hemma heller för då är ångesten ännu värre och hon kan skada sig. Vi jobbar på att förbättra hundens relation till ensamheten men det tar sin tid och vi har inte nått dit än. Min fråga är, har de rätt att öppna bilen och vad kan jag göra om de inte hade rätt till det? Ska jag kontakta affärens chef eller polisen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hund i varm bil

Svenska Kennelklubbens hemsida kan du läsa om vilka risker som är förenade med att lämna kvar sin hund i bilen när det är varmare ute. Där står det bl.a. att eftersom hundar inte svettas som vi människor, blir de lätt överhettade. Det kan snabbt bli mycket varmt i bilen även om det t.ex. är molnigt ute, temperaturen aldrig stiger över 25 grader och en fönsterruta lämnas öppen. Under de varmare månaderna bör alltså hundägare helst undvika att lämna sina hundar i bilen. Notera att brottet djurplågeri kan aktualiseras om hunden utsätts för lidande (16 kap. 13 § brottsbalken).

Öppna annans bil - brott?

Du har skrivit att personalen öppnade din bil utan tillåtelse. Handlandet skulle kunna innebära ett brott, nämligen egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken).

Det finns dock en bestämmelse om nöd, som kan göra att en annars otillåten handling bedöms som tillåten (24 kap. 4 § brottsbalken). Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Förutom kravet att en nödsituation ska föreligga, krävs att nödhandlingen inte har varit oförsvarlig. I allmänhet gäller att handlingen är försvarlig om den skada som hotar är väsentligt allvarligare än den som kunde beräknas följa av handlingen. Ett typiskt exempel är en persons rätt att slå sönder ett fönster för att kunna släcka en brand.

Enligt polisens rekommendationer ska man, om man ser en hund i en varm bil, i första hand försöka hitta ägaren av bilen. Detta kan göras t.ex. genom att personalen i ett varuhus ropar registreringsnumret i högtalare. Andra åtgärder man kan vidta är att känna efter om bildörren är öppen och/eller kontakta polisen. I sista hand, dvs. i nödfall, ska man krossa bilrutan.

Personalens handlande i detta fall - sammanfattning

Situationen tyder på att personalen gjorde det som de ansåg var rätt i stunden för att rädda din hund från att skadas, eller i värsta fall, dö. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att personalen egentligen inte har rätt att öppna någons bil, men att det var okej i detta fall med tanke på situationen. Av din fråga framgår heller inte att personalens handlande orsakat några skador på din bil.

Jag önskar dig lycka till med din hund och hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Niki Moini Mostofi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98547)