FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB10/08/2018

Är det tillåtet att inneha lovligt inspelad film med sexuellt innehåll?

Om ens pojk/flickvän övertalar en om att man ska spela in video när man har sex och man godkänner det, men sen tar relationen slut och när man ber sitt ex att ta bort den grafiska inspelningen från sin dator så vägrar personen att göra det. Är det lagligt? Kan man göra något för att tvinga dem personen att ta bort filmen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).

Din fråga för tankarna till brott såsom kränkande fotografering (4 kap. 6 a § BrB) och olaga integritetsintrång (4 kap. 6 c § BrB). Enligt min uppfattning kan dessa bestämmelser dock inte aktualiseras i ditt fall eftersom inspelningen skedde med båda inblandades samtycke och den inte har spritts. Skulle filmen spridas skulle det dock kunna utgöra olaga integritetsintrång. Det är värt att notera att skyddet i situationer liknande den du beskriver varit mycket svagt och att brottet olaga integritetsintrång infördes relativt nyligen just för att stärka skyddet för personer som drabbats. Som sagt gäller bestämmelsen dock endast spridande, inte innehav.

Straffrättsligt finns det alltså ingen möjlighet för den drabbade att i det fall du beskriver göra något. Civilrättsligt finns det, enligt min uppfattning, inte heller någon sådan möjlighet.

Min rekommendation till den som befinner sig i en sådan situation som du beskriver vore att verka för att filmen tas bort men, om det visar sig omöjligt, vara beredd att anmäla innehavaren för olaga integritetsintrång om denne sprider filmen samt informera innehavaren om detta.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare