FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt06/10/2020

Är det tillåtet att inneha en kniv och yxa i sin bil?

Jag har en fråga ang.. knivlagen: Innann den infördes brukade vi ha en morakniv och diverse skruvmejslar i sidofacket till förardörren på bilen, ifall man skulle råka ut för en olycka och behöva skära loss bilbältet, eller skruva loss/fast något. Dessutom hade vi en liten yxa i bakluckan för den händelse att man råkade köra på något småvilt, t.ex räv eller hare, och vara tvungen att avliva den.

Inget av detta är längre tillåtet som jag förstår det? Eller vad gäller för bilfärder?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga gäller om det är tillåtet att ha en kniv och yxa i bilen för användning vid akuta situationer vid exempelvis olycka. Därför kommer jag använda mig av lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (vidare knivlagen) för att besvara din fråga.

Huvudregel och undantag gällande knivförbudet
Huvudregel
Huvudregeln är att du inte får inneha en kniv eller yxa i din bil. Knivar, andra stick- och skärvapen samt andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa får inte innehas i fordon på allmän plats (1 § stycke 1 knivlagen). Förbudet gäller alltifrån slidknivar, springknivar, dolkar, arbets- och sportknivar samt förskärare och andra köksknivar. Förbudet gäller även yxor.

Om en person uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot huvudregeln kan den komma att dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är fallet att bedöma som ringa kan personen komma att slippa undan ansvar. Om brottet däremot är att bedöma som grovt kan den dömas till fängelse i högst ett år (4 § knivlagen).

Det finns däremot två undantag från ovanstående huvudregel.

Undantag
Det första undantaget tar sikte på föremål som enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller uppdrag. Ett exempel på detta är batonger som bärs med stöd av reglementsenlig befogenhet av t.ex. poliser, väktare eller ordningsvakter.

Det andra undantaget gäller sådana knivar och andra föremål som med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övrig omständigheter är att anse som befogat (1 § stycke 2 knivlag). Undantaget gäller exempelvis för arbete eller friluftsaktiviteter. Ett exempel på detta är hantverkare som bär på sådan utrustning i sitt arbete. Ett annat exempel som undantaget omfattar är knivar och liknande föremål som innehas i samband med jakt, fiske och camping. Undantaget gäller också för generellt knivinnehav som framstår som naturligt, t.ex. mindre fickknivar.

Vad som kan komma att gälla i ditt fall
Av omständigheterna nämner du att du innan knivlagen infördes hade med dig en morakniv i sidofacket till bilen, samt en liten yxa i bakluckan av bilen. Är kniven av större art är det inte säkert att innehavet av en sådan skulle kunna undantas från förbudet. Då krävs det att innehavet har ett samband med jakt, fiske eller camping för att kunna anses vara befogat. Detsamma gäller för yxan. Annars är det förbjudet att inneha kniv och yxa i en bil på allmän plats.

Är kniven å andra sidan att bedöma som en mindre fickkniv, och knivinnehavet framstår som naturligt, skulle det andra undantaget kunna bli tillämpligt. För att bedöma om ett kniv- och yxinnehav är att anse som befogat ska hänsyn som sagt tas till föremålets art, ditt behov av det samt övriga omständigheter.

Mitt råd till dig är att inte förvara annan kniv än en mindre fickkniv i din bil för att vara på den säkra sidan avseende undantaget. En större morakniv skulle sannolikt inte omfattas av undantaget och bli svårare att hävda ett naturligt användningsområde för. Jag skulle också rekommendera dig att undvika att förvara en yxa i bilen, då den sannolikt är svårare att försvara. Skulle du vara med om en viltolycka ska du polisanmäla händelsen. När polisen i sin tur får besked om en viltolycka skickas en jägare till platsen. Det är av den anledningen inte nödvändigt att köra runt med en yxa i bakluckan på bilen.

Jag hoppas det gav svar på dina funderingar!

Vänligen,

Line Skaugrud LandevikRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo