FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt16/12/2020

Är det tillåtet att göra en kortfilm som framställer nazismen som något positivt?

Hej! Jag vill producera en kortfilm där jag framställer Adolf Hitler som en bra person samt ett offer under andra världskriget, snarare än hur han framställs idag. Det kommer förekomma hakkors, Hitlerhälsningar och Förintelsen vill jag tona ner allvaret på. Har jag laglig rätt att göra sådan kortfilm då? Jag vill nämligen publicera den offentligt också.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har för avsikt att göra en kortfilm med ett innehåll som tydligt sympatiserar med nazismen. Att framställningen sker i detta sammanhang kan förmodligen ha stor påverkan på hur filmen kommer att tolkas om den sprids. Jag kommer inte kunna ge ett exakt svar på hur detta skulle bedömas eftersom jag inte vet alla detaljer men jag kan ge vägledning i hur rättsläget ser ut gällande detta.

Hets mot folkgrupp och hakkors

Det kan utgörs hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken). För att det ska vara fråga om hets mot folkgrupp krävs det att någon i ett uttalande eller annat meddelande uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Detta ska även få spridning.

Det som du vill få svar på är huruvida det som du beskrivit ovan är tillåtet att ha med i en kortfilm. Även "framställning i bild" är att se som meddelande enligt den ovan nämnda bestämmelsen vilket innebär att en kortfilm förmodligen också skulle falla in under begreppet "meddelande".

Vidare ska som nämnts meddelandet även ha spridits i viss omfattning för att hets mot folkgrupp ska bli aktuellt. Hur många människor det ska spridas till är svårt att svara på exakt men så fort det sprids till mer än ett fåtal personer så anses kravet på spridning vara uppfyllt.

Slutligen ska jag svara på huruvida det som du planerar att ta med i kortfilmen kan anses utgöra missaktning enligt bestämmelsen. Hakkors är starkt förknippat med nazismen och idéer om rasöverlägsenhet och rashat gentemot en viss folkgrupp. Att på offentlig plats ha burit märken förknippade med nazismen har av Högsta domstolen bedömts utgöra hets mot folkgrupp (se NJA 1996 s. 577). Även i RH 1997:28 ansåg domstolen att bärande av en armbindel med ett hakkors kunde anses innefatta ett meddelande om att bäraren sympatiserar med nazistiska åsikter och värderingar.

Mot bakgrund av detta kan jag säga att det är mycket sannolikt att ett hakkors i en kortfilm skulle kunna bedömas som hets mot folkgrupp under förutsättning att filmen också sprids till fler än bara ett fåtal personer.

Nazisthälsningen

Gällande nazisthälsningen kan sägas att även den förmodligen skulle vara att se som hets mot folkgrupp. Av RH 2000:72 framgår att om någon skriker "Sieg Heil" i kombination med att denne gör nazisthälsningen anses det utgöra missaktning för annan folkgrupp. Därmed torde även en nazisthälsning i en kortfilm, som tydligt ger uttryck för sympati med nazistiska idéer, bedömas som missaktning.

Uppsåt

Utöver detta krävs det även att du gör detta med uppsåt, d.v.s. att du har för avsikt eller åtminstone är likgiltig inför att filmen får spridning och att den ger uttryck för missaktning mot en folkgrupp.

Sammanfattning

Enligt min bedömning skulle hakkors och nazisthälsning bedömas som missaktning och därmed hets mot folkgrupp om kortfilmen sprids. De andra delarna som du har tänkt ha med i filmen skulle jag inte bedöma som missaktning utan dessa torde alltså vara tillåtna.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi ÖstlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”