Är det tillåtet att gå in på andras uteplatser som tillhör bostaden utan inbjudan?

FRÅGA
Nu är det andra gången som mitt ex och hans vuxna son helt oanmälda plötsligt står på min uteplats som har en hög häck och staket runt om. Båda gångerna blev jag livrädd eftersom jag inte fått något meddelande om att de ska komma. Hans ursäkt var att han vill träffa vår vuxna 19 åriga dotter som har brutit kontakten med honom. Jag bad han ringa först men han vägrar. Är det verkligen tillåtet att gå in på andras uteplatser, trädgårdar eller balkonger om man inte är inbjuden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

De kan ha gjort sig skyldiga till hemfridsbrott

Det brott som jag tänker ligger närmast din beskrivning är hemfridsbrott (BrB 4 kap. 6 § första stycket). Om en person olovligen intränger eller kvarstannar i annan persons bostad så döms denne för hemfridsbrott.

Att intränga innebär att ta sig in i bostaden genom att antingen ett fysiskt eller psykiskt hinder. Du skriver att din uteplats har en hög häck och staket runt om vilket anses vara ett fysiskt hinder som ditt ex och hans son har tagit sig igenom.

Det räcker inte att endast intränga i bostaden utan detta måste ske olovligen. Det som avgör vad som är olovligen är viljan hos den som bor i huset. Eftersom du inte har bjudit in ditt ex och hans son och dessutom säger till dem att du vill att de ringer innan de dyker upp så visar du en ovilja till att ha dem i din bostad.

Det måste finnas uppsåt

För att ditt ex och hans son ska kunna göra sig skyldiga till hemfridsbrott krävs det att de har uppsåt till brottet (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att de måste ha en avsikt att intränga i din bostad och att de var medvetna om att du inte ville det. Med tanke på att du har sagt till ditt ex att han måste ringa innan han dyker upp hemma hos dig men att han vägrar att lyssna så tyder det på att han är medveten om att du inte vill ha honom där utan förvarning. När han och hans son då fortsätter att komma hem till dig utan att ringa först så innebär det att de eller i vart fall ditt ex har uppsåt till sin handling.

Som svar på din fråga så är det alltså inte tillåtet att gå in på andras uteplatser (som tillhör bostaden) utan samtycke från den som bor där. I ditt fall innebär det att ditt ex och hans son (eller i vart fall ditt ex) kan ha gjort sig skyldiga till hemfridsbrott vilket du kan anmäla. Antingen kan du göra det ännu mer tydligt för ditt ex och hans son att du inte tillåter att de dyker upp hemma hos dig utan inbjudan eller om du känner att du redan har sagt detta på ett tydligt sätt så kan du anmäla de för hemfridsbrott.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,
Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1164)
2021-04-30 SEXUELLA TRAKASSERIER I SKOLAN
2021-04-29 Skillnad mellan grov kvinnofridskränkning respektive grov fridskränkning?
2021-04-29 Hur kan jag få mitt ex att sluta kontakta mig?
2021-04-29 Finns det ett brott som heter "terrorhot"? Vad krävs för att dömas för det brottet?

Alla besvarade frågor (92043)