Är det tillåtet att fotografera en person i smyg samt att spionera på en person?

FRÅGA
Hej, jag undrar om det är lagligt att spionera på någon/personer a någon anledning. Man får ju ta bilder och så på på allmänplats, men får man spionera på personen/personer, som tex spaningspolisen gör? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska först gå igenom vilken lag som blir tillämplig och sedan förklara hur dessa bestämmelser är relevanta för din fråga.

Kränkande fotografering

I brottsbalken finns brottet kränkande fotografering, 4 kap. 6a § Brottsbalken. Kränkande fotografering innebär att det är otillåtet att filma en person i smyg eller utan tillstånd, såvida inte personen befinner sig på allmän plats. Allmän plats är brett definierat och det är därför lättare att förklara vad som inte omfattas av begreppet allmän plats. Det som inte omfattas av allmän plats är:

Inomhus i en bostad. Med bostad menas lokal eller annan plats där någon bor. Även tillfälliga bostäder som hotellrum eller tält betraktas som bostäder. En toalett eller omklädningsrum. Ett annat liknade utrymme. Med det avses provhytter bastu eller andra utrymmen som är avsett för privata förhållanden.

Ofredande

Det under inte tillåtet att filma eller fotografera en person på allmän plats, se 4 kap. 7 § Brottsbalken. Det är inte tillåtet att filma eller fotografera en person om du genom detta utsätter en person för störande kontakter eller på annat vis är hänsynslös. Det innebär att fotograferingen är ägnad att kränka personens frid på ett kännbart sätt.

Att följa efter och spionera på en person kan också innebära ofredande om personen utsätts för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, se 4 kap. 7 § Brottsbalken.

För att det ska vara ofredande krävs det att gärningen typiskt sett kränker en persons frid. Det innebär att en fridskränkning inte behöver ha uppkommit i enskilda fallet. Undantaget från ofredande är ovälkomna, otrevliga eller annars obehagliga gärningar som den enskilde personen ska rimligen tåla. En bedömning görs dock i enskilda fallet.

Slutsats

Det är mycket tveksamt om det är tillåtet att följa efter en person eller spionera. Att följa efter eller spionera på en person kan innebära ofredande om personens frid kränks. Jag har dock inte tillräckligt med information för att avgöra om det blir fråga om ofredande i detta fall.

Att fotografera personen är som utgångspunkt inte tillåtet. Att fotografera en person i smyg kan aktualisera straffbestämmelserna kränkande fotografering eller ofredande. Kränkande fotografering kan aktualiseras ifall fotot tas i en bostad eller annat privat utrymme. Ifall fotot tas på en allmän plats riskerar det att vara ofredande eftersom personens frid kan kränkas.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1092)
2021-01-19 Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?

Alla besvarade frågor (88282)