Är det tillåtet att fota eller filma i en butik?

2020-05-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, jag undrar huruvida det är okej att filma och fotografera inuti en matbutik eller annan affär, platsen är ju på något sätt åtkomlig för allmänheten men det kanske inte gör det till en allmän plats och då kanske man inte får. Har sett lite videos när butikspersonal skickar ut folk och undrar helt enkelt om de har rätt till det?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När är det inte tillåtet att filma på allmän plats?
Som du säger är huvudregeln i Sverige att man får fota och filma på allmänna platser i Sverige. Dock finns det flera undantag från denna regeln, de viktigaste 4 är:
1. Om det råder förbud på grund av att det är ett skyddsobjekt (7 § 2 st. Skyddslagen (2010:305)).
2. Förbud i domstol mot fotografering och filmning (5 kap. 9 § Rättegångsbalken 1942:740).
3. Fotografering på privat mark eller där någon har bestämmande rätt, om de bestämmer att det skall råda förbud. Detta kan härledas från principen att markägaren bestämmer vad som är okej att göra på hens mark.
4. Om fotograferingen är kränkande (4 kap. 6a § Brottsbalken 1962:700).

Är affärer en allmän plats?
Affärer anses vara allmänna platser under sina öppettider, då allmänheten har tillgång till dem. Dock är dem samtidigt privat mark. Undantag 3, fotografering på privat mark eller där någon har bestämmande rätt, kan alltså användas i detta fallet. Butiker kan alltså bestämma att det skall råda förbud mot fotografering på deras mark.

Får man fota i affärer?
Som utgångspunkt kan du utgå från att det är tillåtet att fota i en affär om det inte finns skyltar som säger att man inte får det eller om någon säger till dig. Dock har personalen rätt att skicka ut dig om du filmar trots att det föreligger ett förbud, även om det inte anses vara en brottslig handling.

Sammanfattning
Trots att butiker är en allmän plats under sina öppettider anses dem ändå vara privat mark. Därmed kan de bestämma att det skall råda fotograferingsförbud i deras butik och kan därmed skicka ut dig om du bryter förbudet. Som sagt kan du dock utgå från att du får filma så länge det inte finns någon skylt som förbjuder det eller någon säger till dig.

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1236)
2021-01-27 Foto av kunder på sociala medier och GDPR
2021-01-25 Användarnamn på sociala medier
2021-01-24 Vilket ansvar har kommuner för snöröjning av cykelbanor
2021-01-21 Påverkar den nya pandemilagen privata tillställningar i hemmet?

Alla besvarade frågor (88513)