Är det tillåtet att föräldrarna ger bort en fastighet i gåva till endast ett av barnen?

Hej! Min pappa och hans fru äger en fastighet värd ca 5 miljoner. De har ett gemensamt barn, min halvbror samt att min pappas fru har en son sedan tidigare. De har tidigare pratat om att deras gemensamma barn och hans sambo ska få köpa fastigheten lite billigare och att de sedan köper ut mig och fruns son från tidigare då vi ju har rätt till 25% var (min halvbror äger väl 50% antar jag eftersom han är deras gemensamma son). Vad händer om de väljer att ge bort fastigheten som gåva till min halvbror? Kan de göra det? Och har jag rätt att ändå få ut min "laglott" som det hade blivit vid ett arv? Går en sådan gåva att bestrida i så fall?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Förskott på arv

Det finns inga hinder mot att en förälder ska kunna ge sitt barn en gåva, utan det står föräldern fritt att ge gåvor till sina barn under sin livstid, även om det kan bli orättvist gentemot de andra syskonen. Dock kan gåvor som en förälder ger till sitt barn komma att utgöra förskott på arv och som då påverkar det framtida arvet efter föräldern. Huvudregeln är att gåvor som en förälder ger sitt barn ska räknas som förskott på arv (6:1 ÄB). Undantaget är om annat har angetts eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett att gåvan inte ska ses som förskott på arv. T.ex. genom ett gåvobrev kan det anges att gåvan inte ska ses som förskott på arvet. Om gåvan ses som förskott på arv kommer gåvans värde att avräknas från gåvomottagarens arvslott. Utgångspunkten vid avräkningen är gåvans värde vid givandet av gåvan (6:3 ÄB).

Om gåvan skulle vara värd mer än vad mottagaren av gåvan annars skulle ha fått som arvslott behöver denne inte betala tillbaka överskottet (6:4 ÄB). Dock finns det ett undantag från detta och det är om gåvogivaren skulle ligga för dödsbädden när de ger bröstarvingen gåvan eller ha nyttjanderätt till stugan fram till sin död skulle gåvobrevet anses vara ett testamente och då finns det en risk att övriga bröstarvingars laglott inskränks. I sådana fall kan gåvan jämkas, vilket innebär att man räknar med värdet av gåvan i den avlidnes kvarlåtenskap som om denne inte hade gett bort gåvan. Först därefter räknas laglotter ut. Om den kvarlåtenskap som egentligen finns kvar, dvs. kvarlåtenskapen utan värdet av gåvan, inte räcker till för att varje barn ska få ut sin laglott så måste gåvomottagaren ge tillbaka ett så stort belopp att laglotterna kan betalas ut (7:4 ÄB). För att en sådan jämkning av gåva ska kunna ske måste någon av de andra bröstarvingarna väcka talan mot gåvomottagaren inom ett år från att bouppteckningen efter den avlidne avslutades (7:4 st 2 ÄB).

Sammanfattning

Om din pappa och hans fru väljer att ge bort fastigheten som en gåva till din halvbror kommer gåvan som huvudregel att ses som förskott på arv, om inte annat har angetts i gåvobrevet. Gåvan kommer då att avräknas från din halvbrors arvslott. Om fastigheten har getts bort till din halvbror under sådana omständigheter att syftet med gåvan är att likställa med testamente så kan gåvan jämkas, som t.ex. om exempelvis gåvan getts på dödsbädden, eftersom att gåvogivaren då inte kommer att drabbas av den ekonomiska förlusten av gåvan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning