Är det tillåtet att filma/fota på en skolgård?

FRÅGA
Får jag utanför skolan filma/fota mitt egna barn på skolgården?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Som utgångspunkt är det lagligt att filma vem som helst vart som helst. Det finns vissa inskränkningar mot denna rätt genom bland annat lagen om skyddsobjekt samt vissa bestämmelser i brottsbalken, bland annat kränkande fotografering.

En skola är inget skyddsobjekt och att filma/fota på en skolgård faller inte in under brottet kränkande fotografering då det där krävs att någon olovligen filmas i ens bostad (här avses också tillfälliga boenden så som hotellrum, båthytt och tält, dock inte klassrum, skolgård eller korridor med tanke på den tydliga lydelsen i lagen) enligt 4 kap 6 a § brottsbalken. Alltså är det helt okej för dig att filma/fota dina egna barn på skolgården.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1275)
2022-01-24 Hur många busringningar krävs för att utgöra ofredande?
2022-01-23 Vad gör man vid olaga hot?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?

Alla besvarade frågor (98652)