Är det tillåtet att filma en hantverkare utan att upplysa honom om att han blir filmad?

FRÅGA
Hej!Min sambo är murare och har nu gjort ett stort jobb på kvällar åt en kund med familj i en privatvilla. Kunden som beställt jobbet har varit väldigt stridigt så min sambo har även fått jobba på helger för att kunden skulle vara nöjd. Nu är jobbet klart och faktura ska skickas. Sambon skickar ett förslag på faktura och får då ett svar att det är 4 timmar för mycket. Kunden har filmat min sambo hela tiden och nu kollat på filmerna och räknat minuter från när sambon kom in i huset tills han åkte. Min sambo var inte medveten om detta. När det gäller tiden är det nu uppklarat. Kunden hade inte förstått att det fanns restid och även tid för att göra i ordning material.Vår fråga är nu: Är det tillåtet att filma en hantverkare utan att upplysa honom om att han blir filmad?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!

Jag tolkar er fråga som att ni undrar över om det filmande som kunden gjort av din sambo är olagligt eller inte, och om det krävs någon form av upplysning.

Är det olagligt att filma någon som inte upplysts om det?

Det korta svaret på er fråga är att det saknas ett allmänt krav på samtycke eller liknande när man fotar eller filmar någon annan på en offentlig plats. Med andra ord är det alltså tillåtet att filma en annan person utan att personen är medveten om det eller har samtyckt till det. I linje med detta krävs givetvis inte heller att man upplyser personen om filmandet.

Det kan dock vara olagligt att filma en annan person

Skulle dock filmandet ske i en mer privat situation kan det utgöra ett brott. De brott som kan bli aktuella regleras i 4 kap. brottsbalken och avser brott mot frihet och frid. Vid smygfilmande av en annan person kan man begå brottet "kränkande fotografering". För att göra sig skyldig till brottet krävs att man olovligen och i hemlighet filmar (eller fotograferar) någon annan som befinner sig inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller på annat liknande utrymme (4 kap. 6 a § brottsbalken). Utifrån de uppgifter ni lämnat i er fråga är min bedömning att rekvisiten för att filmandet skulle vara brottsligt enligt regeln inte är uppfyllda.

Ni kanske reagerade på att jag inledningsvis i mitt svar skrev att det är tillåtet att filma någon utan samtycke eller upplysning på en offentlig plats. Kundens villafastighet är sannolikt ingen offentlig plats, men filmandet är ändå inte brottsligt – eftersom det inte uppfyller rekvisiten för att utgöra ett brott.

Att din sambo är där i egenskap av hantverkare påverkar inte tillåtligheten av filmandet.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (960)
2021-12-03 Spelar det någon roll om en övervakningskamera spelar in eller inte enligt kamerabevakningslagen?
2021-11-30 Vilka placeras på HVB-hem?
2021-11-30 Plikt att uppge vaccinationsstatus?
2021-11-30 Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att få byta efternamn?

Alla besvarade frågor (97636)