Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?

FRÅGA
Hej! Är det tillåtet att spela in ljud från en klassrumssituation utan att eleverna vet om det, om läraren är närvarande och också deltar i diskussioner? Det gäller gymnasieskolan. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att spela in ljud från ett samtal där man själv inte deltar benämns som olovlig avlyssning och är olagligt (4 kap. 9 a § Brottsbalken). Det är dock lagligt att spela in ljud från ett samtal där man själv deltar eller har inhämtat samtycke från dem som är med på inspelningen. Vad samtalet handlar om eller om de som blir inspelade är ovetandes har ingen betydelse så länge du som spelar in också är med på inspelningen. På så sätt är det fullt lagligt för läraren att spela in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap om läraren själv är med på inspelningen.

Hoppas att du fick din fråga besvarad och du är varmt välkommen att kontakta Lawline igen om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la Varga
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1022)
2020-09-28 Får jag spela in ett samtal utan att den andre personen vet om det?
2020-09-28 Läsa och svara på flickvännens meddelanden - olagligt?
2020-09-28 Är det olagligt att hota om polisanmälan?
2020-09-26 Grov kvinnofridskränkning och dubbel bestraffning

Alla besvarade frågor (84535)