FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/01/2023

Är det tillåtet att bruka upphittad tobak?

Hej Jag hittade en oöppnad snus dosa är det då olagligt om jag brukar den. Jag har ej köpt den av någon utan hittat den

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag är lite osäker på hur jag ska förstå din fråga. I den mån du undrar om det är tillåtet för någon att tillägna sig ett föremål som, tillsynes, inte tillhör någon annan så stämmer detta i viss mån. Det är t.ex. möjligt att förvärva äganderätten till ett herrelöst föremål genom s.k. ockupation (se Millqvist, Sakrättens grunder, 2021, s. 28). Bortkastade och andra föremål vilka ägaren får anses ha avsagt sig äganderätten till utgör s.k. res derelictae. Sådana är det fullt tillåtet att omhänderta. 

Observera dock att övergiven egendom med ett påtagligt värde istället utgör hittegods vilket, vid omhändertagande, ska anmälas till ägaren eller polisen (se 1 § hittegodslagen (1938:121) eller Lindberg, Schüldt, Rother-Schirren, Lagerstedt, Calleman, Nordell, Persson, Radetzki & Zila, Juridik: Civilrätt, straffrätt, processrätt, 2013, s. 230). Vilka föremål som kan tänkas utgöra hittegods framgår emellertid inte av lagtexten. Föremål vilka saknar ägare eller är av så pass ringa värde att det skulle vara uppenbart orimligt att behöva anmäla dess upphittande omfattas dock inte av lagen (se t.ex. NJA 1952 s. 177). En upphittad snusdosa framstår därmed knappast som hittegods.

I den mån du istället undrar om det är tillåtet för någon under 18 år att bruka tobak vilken man har hittat, och därigenom förvärvat äganderätten till enligt ovan, så lär även detta stämma. Diverse bestämmelser rörande tobak finns i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. I lagen föreskrivs t.ex. att det är förbjudet att i näringsverksamhet (alltså i yrkesmässig verksamhet) sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror till den som inte fyllt 18 år (5 kap. 17 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter). Något förbud för personer under 18 år att bruka tobak eller liknande produkter saknas emellertid. Rimligen borde du således kunna bruka den tobaksprodukt som du har hittat.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”