Är det tillåtet att bära fickkniv på hundpromenad?

2018-10-16 i Övriga brott
FRÅGA
Jag vill gärna nära med mig en liten fickkniv, hopfällbar med ett blad som är 8 cm långt, en Gerber, när jag är ute med hunden. Skulle denne trassla in kopplet i någon buske eller annat så måste man få bort det fort då hundar sliter allt vad den kan och då kanske kan strypa sig själv. Då är det skönt att bara kunna skära av koppel/halsband.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att du vill ha svar på om det är tillåtet att bära fickkniv när du är ute och går med hunden.

När får man bära kniv enligt knivlagen?

Detta regleras i den lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen).

Huvudregeln är att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats (1 § knivlagen).

Allmän plats omfattar i princip varje plats, utomhus eller inomhus, som är upplåten för eller annars frekventeras av allmänheten. Om allmänheten har tillträde till området endast under vissa tider, är platsen att anse som allmän under sådan tid men inte i övrigt.

Det finns två undantag från förbudet. Det första undantaget gäller om föremålet ingår i utrustningen för en viss tjänst eller ett visst uppdrag. Det andra undantaget, som aktualiseras i detta fall, gäller när innehavet anses befogat med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter (1 § 2 stycket knivlagen).Det gäller till att börja med sådana knivar och andra föremål som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter. Sådan utrustning som en hantverkare bär med sig för sitt arbete omfattas alltså inte normalt av förbudet. Det får likaså anses befogat att inneha knivar och liknande föremål i samband med jakt, fiske och camping. Men undantaget gäller också knivinnehav som generellt sett framstår som naturligt, exempelvis mindre fickknivar. En helhetsbedömning görs för att avgöra om innehavet kan anses befogat.

I ett avgörande från 2016 uttalar Högsta domstolen följande om när ett innehav kan anses befogat: "I de flesta fall ska innehav av en mindre kniv, typ pennkniv, godtas. Bara om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen omfattas innehav av sådana knivar av förbudet. Också en mindre slidkniv, t.ex. en morakniv, kan godtas i många sammanhang, såsom vid en utflykt som innefattar grillning. Detta gäller dock i regel inte vid exempelvis nöjestillställningar eller idrottsevenemang och inte heller i andra sammanhang, där många människor träffas eller uppehåller sig."

Den som bär kniv i strid mot förbudet kan enligt dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (4 § knivlagen).

Bedömningen i detta fall

För att avgöra om det är befogat att ha med en fickkniv på en hundpromenad måste en helhetsbedömning göras. Domstolen får ta hänsyn till omständigheter som varför du bär kniv, hur du bär den, vilken typ av kniv (är typen befogad till just det syftet) och så vidare.

Med stöd av det ovan nämnda avgörandet kan det i många fall vara godtagbart att bära en mindre kniv. Enligt min bedömning bör det kunna anses befogat för dig att ha med en liten fickkniv på skogspromenad med hunden för att kunna skära lös kopplet i om hunden fastnar och riskerar att skadas. Om du däremot bär kniven mitt i stan bland mycket människor kan bedömningen bli en annan.

Vänligen,

Louise Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll