Är det tillåtet att bära durkslag som religiös huvudbonad på passfoto i Sverige?

2020-10-19 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Är det i Sverige tillåtet att bära ett durkslag som religiös huvudbonad? (pastafarianismen) Att bära det på t.ex. passfoton och körkort?
SVAR

Hej och tack för att du ställer frågor till oss på Lawline.

Religionsfrihet

I Sverige råder religionsfrihet, vilket är en absolut rättighet som därför inte inskränkas ens genom lag (2 kap. 1 § punkt 6 RF). Det kan dock vara svårt att avgöra exakt vad det innebär, men det går att få viss vägledning genom att se på den praxis som finns från Europadomstolen om deras tillämpning av religionsfriheten (art. 9 EKMR). Enligt denna artikel är religionsfriheten inte absolut, utan får inskränkas om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Generellt sätt skyddas religionsfriheten mycket starkt även här (art. 9 stycke 2 EKMR).

Durkslag som religiös huvudbonad på t.ex. passfoto

Niko Alm vann i Österrikisk domstol framgång kring just denna fråga, och rätten tillerkände honom rätten att bära ett durkslag som huvudbonad på sitt passfoto. Detta med hänvisning till just religionsfriheten. Om detta skulle gälla i Sverige är dock inte prövat, men tittar man på polisens riktlinjer för passfotografering ska hela ansiktet synas.

En ren spekulation från min sida blir därför att det kan tänkas att du med hänvisning till religionsfriheten skulle kunna få ta en passbild med durkslag på huvudet, om det är under förutsättning att det inte täcker ditt ansikte. Å andra sidan är ett annat rimligt att tänka sig att polisen anser att det med hänvisning till den allmänna säkerheten inte kan tillåta passfotografering som inte är av viss teknisk kvalitet, exempelvis om du har ett durkslag på huvudet. Du får helt enkelt testa, och se vad de säger!

Hoppas du fått svar på din fråga, och lycka till.

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1290)
2021-05-11 Har jag anmälningsskyldighet om jag misstänker att ett barn far illa?
2021-05-10 Vad innebär skälig levadsnivå?
2021-05-08 Fast praxis
2021-05-05 Har Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?

Alla besvarade frågor (92195)