Är det straffbart tänka på att genomföra ett brott?

2020-10-03 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga gällande osjälvständiga brottsformer. Jag undrar om man kan bli straffad för att ha planerat (tänkt på att genomföra) ett brott enskilt utan att tillförskaffat sig hjälpmedel som krävs för att bli dömd till förberedelse till brott. Man har inte heller påbörjat brottet som i försök till brott. Om detta sker mellan två personer kan man ju straffas för stämpling men vad gäller vid en person?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att en person bara tänkt på att genomföra ett brott, utan att nedteckna någon information. För att kunna dömas för förberedelse till brott krävs att personen antingen tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller för att täcka kostnader för utförande av ett brott, eller skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott (23 kap. 2 § 1 stycket BrB). Därför kan man inte dömas för förberedelse om man enbart tänkt på att genomföra ett brott. För att dömas för stämpling krävs att någon i samråd med någon annan beslutar gärningen eller att någon söker anstifta någon annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den (23 kap. 2 § 3 stycket BrB). Det innebär att en person inte kan göra sig skyldig till stämpling om personen bara tänker på att utföra brottet på egen hand. Dessutom är förberedelse och stämpling inte straffbart enbart för alla brott. Stämpling till stöld av normalgraden är exempelvis inte straffbart (8 kap. 12 § BrB).

För att sammanfatta: En person kan inte dömas för förberedelse till brott om personen bara tänker på att genomföra brottet och inte skaffar sig några hjälpmedel eller nedtecknar information för att genomföra brottet. Man kan inte straffas för sina tankar, och dessutom skulle det vara omöjligt att bevisa vad en person tänkt på och inte.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91415)