Är det straffbart om någon i smyg filmar en annan person, t.e.x på arbetet, men endast syns i bild själv och den ovetande personens röst är med i filmen?

FRÅGA
Hej!Är det straffbart om någon i smyg filmar en annan person, t.e.x på arbetet, men endast syns i bild själv och den ovetande personens röst är med i filmen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Tillämplig lag

Då din fråga handlar om eventuella brott kring filminspelning på arbetsplatsen så kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).

Generell information angående att spela in film

Att filma med andra personer i bakgrunden är som regel oproblematiskt, beroende på i vilket syfte filmen sedan ska användas. Jag vet inte vad som yttras i filmen din fråga berör, varför det är svårt för mig att ge dig ett konkret svar. I vilket syfte har personen gjort inspelningen? Vad yttras? Hur ska filmen användas? Kommer den visas? Jag kommer i det följande att ändå gå in på några brott som ligger nära till hands av det beskrivna.

Sannolikt inte kränkande fotografering

Kränkande fotografering borde kräva att personen rent faktiskt syns på bild, varför vi kan avfärda det (4 kap. 6a § BrB).

I och med att den andra personen inte syns på bild och det inte heller är avsikten med filmen att denne ska synas på bild, så kan vi knappast säga att den andra personen, vars röst är med i filmen, blir filmad i smyg. Åtminstone är det min bedömning av fallet.

Sannolikt inte ofredande

Ofredande borde också kräva mer från den filmandes sida än att denne enbart står och filmar sig själv varpå han eller hon också lyckas fånga upp en persons röst i bakgrunden, varför vi även avfärdar det (4 kap. 7 § BrB).

Kanske skulle det kunna klassas som ofredande om filminspelaren vid upprepade tillfällen står och filmar sig själv på en plats så nära den andra personen att dennes röst alltid kommer med på film och på ett sådant sätt att den andra personen i det närmaste känner sig förföljd.

Sannolikt inte förtal

Förtal borde inte heller bli aktuellt, eftersom filminspelningen bevisar att personen vars röst blir inspelad faktiskt har sagt något. Bedömningen kanske skulle bli annan om filminspelaren klipper i videon för att förvränga det personen i bakgrunden har sagt och på så sätt målar upp personen som klandervärd (5 kap. 1 § BrB).

Sannolikt inte brott mot GDPR

Jag har svårt att se att GDPR avseende personlig integritet heller skulle sätta stopp för en sådan film. Då återigen eftersom personen ifråga inte syns på bild.

Möjligtvis olovlig avlyssning

Frågan är då slutligen om det kanske skulle kunna röra sig om någon slags olovlig avlyssning. Vanligtvis är det helt oproblematiskt att spela in ett samtal personen själv deltar i, även utan att personen ifråga upplyser om att detta görs. Skulle det däremot vara så att filminspelaren spelar in en film på sig själv för att kunna avlyssna en annan person i bakgrunden skulle det eventuellt kunna röra sig om brottet olovlig avlyssning. Då ställs vi inför nästa fråga – hur bevisar vi att det var i detta syfte personen valde att göra inspelningen? Det får anses vara väldigt svårt att bevisa, men är säkert inte omöjligt (4 kap. 9a § BrB).

Mina råd

Om du vill spela in en film på arbetsplatsen, fråga de runt omkring dig om de tycker att det är OK. Tycker dina kollegor att det inte är OK kanske du inte ska göra det, eventuellt se till att de som inte vill vara med på film inte fastnar på kamera.

Om du inte vill bli inspelad av en av dina kollegor, säg det till denne, alternativt din chef. Jag tycker att kollegan borde ha tillräckligt stor respekt för dig att inte gå emot din vilja.

I övrigt hoppas jag att du fick lite inblick i svaret till din fråga och önskar dig en god start på veckan.

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll