Är det straffbart att uttrycka sig kränkande?

FRÅGA
Hej jag har en fråga!Vi hade en middagsbjudning i helgen och min syster och hennes man var på besök. Mannen ifråga utrycker sig enligt mig kränkande och olämpligt till min sjuåriga son. - NN du ser ju ut som en kärring i håret...gå och klipp dig...- Stick NN du stör...förfan- Jävla kärringDet här är en del av vad mannen utrycker under middagen. Min sjuåriga pojke blir ledsen och går undan. Är detta enligt lagen straffbart?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vilka handlingar som är straffbara finns i Brottsbalken, den hittar du här.

Enligt Brottsbalkens 5 kap. 3§ 1st är det inte tillåtet att säga kränkande kommentarer eller liknande till en annan person i syfte att såra den personens självkänsla. Brottet kallas för förolämpning och straffet för förolämpning är oftast böter.

Om brottet bedöms som grovt kan dock straffet istället bli böter eller fängelse i upp till 6 månader. Det framgår av Brottsbalkens 5 kap. 3§ 2st.

Brottet förolämpning faller normalt under enskilt åtal. Det innebär att det som utgångspunkt är den som blivit förolämpad som åtalar den som gjort sig skyldig till förolämpningen. Åtal väcks genom att den förolämpade skickar in en ansökan om stämning gentemot den som gjort sig skyldig till förolämpningen till tingsrätten.

Eftersom din son bara är 7 år, och därmed under 18 år, kan han inte själv skicka in en ansökan om stämning. Enligt Rättegångsbalkens 11 kap. 1§ kan du om du vill, i egenskap av förälder och ställföreträdare, föra din sons talan i tingsrätten.

I vissa fall kan brottet förolämpning även falla under allmänt åtal, vilket innebär att det istället är en åklagare som sköter åtalet. Brottet kan falla under allmänt åtal om den förolämpade är under 18 år och det anses påkallat från allmän synpunkt att åklagaren sköter åtalet. Att åklagaren sköter åtalet kan anses påkallat från allmän synpunkt om förolämpningen rör den förolämpades ras, hudfärg, nationella/etniska ursprung religion eller sexuella läggning. Allt detta framgår av Brottsbalkens 5 kap. 5§ 1st.

Att din son är under 18 år talar för att förolämpningen ska falla under allmänt åtal. För att brottet verkligen ska falla under allmänt åtal krävs dock normalt även att förolämpningen handlat om din sons ras, hudfärg, sexuella läggning eller liknande. Eftersom jag inte var där när det hände har jag svårt att bedöma om så är fallet här.

Hoppas att detta var svaret på din fråga. Om du och din son önskar gå vidare med detta kan ni även vända er till Polisen och tala om vad som hänt. Då kan även Polisen ge råd om hur ni kan göra härnäst. Telefonnumret till Polisen är 114 14.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?