Är det straffbart att sprida nakenbilder på sitt ex?

Jag hittade ett sms i mitt ex mobil där han har skickat en nakenbild på mig till sin kompis. Där syns även mitt ansikte. Under bilden hade han även tydligt kommenterat bilden med sexuell kommentar. Är det straffbart och hur stor är chansen att de tar upp det om jag anmäler honom för detta? Jag känner mig väldigt utelämnad och kränkt. Mår fruktansvärt psykiskt dåligt av detta. Mvh en som undrar.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Din fråga rör ett eventuellt brott, varför vi kikar närmare på brottsbalken (BrB).

Ny bestämmelse har gjort det olagligt att sprida nakenbilder

Den 1 januari 2018 skärptes reglerna för vilket beteende som är tillåtet på nätet. Då infördes den nya brottsrubriceringen olaga integritetsintrång för att skydda den enskildes integritet i till exempel sociala medier (4 kap 6c § BrB). Bakgrunden var att den tidigare lagstiftningen inte gav tillräckligt skydd åt unga, framförallt unga kvinnor, som utsattes för hat och sexuella trakasserier på nätet. Olaga integritetsintrång förbjuder bland annat efterföljande spridning av nakenbilder.

Bra att känna till är också att en handling oftast går under flera olika lagbestämmelser. Det kan därför vara så att man begår flera brott genom samma handling. Ditt ex handling kan också komma att klassas som exempelvis ofredande (4 kap. 7 § BrB), och förtal (5 kap. 1 § BrB) men jag kommer i första hand att fokusera på det brott som ligger närmast just ditt ex handling i det aktuella fallet.

Ditt ex kan ha gjort sig skyldig till olaga integritetsintrång

Det är olaga integritetsintrång som ditt ex i första hand har gjort dig skyldig till genom att ha spridit dina nakenbilder vidare till sin kompis.

För att det ska vara brottsligt krävs det däremot att spridningen av nakenbilderna ska ha varit ägnad att medföra allvarlig skada (4 kap. 6c § andra stycket BrB). Det är domstolen som gör denna bedömning, varför jag inte vågar uttala mig om hur de kommer att bedöma just ditt fall.

Det är alltså domstolens uppfattning om huruvida det varit ägnat att medföra skada eller inte, som är av vikt för utgången.

Straffet är böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 6c andra stycket BrB).

Det finns ett undantag om det är försvarligt

I lagrummet finns det ett undantag för om handlingen skulle varit försvarlig (4 kap. 6c tredje stycket BrB). Givetvis är det även i det här fallet upp till domstolen att göra bedömningen, men jag ser ingen anledning till att ditt ex skulle ha varit berättigad att skicka bilderna vidare till sin kompis, utan lov.

Sammanfattning och avslutande ord

Ja, det ditt ex har gjort kan vara brottsligt.

I första hand har han gjort sig skyldig till olaga integritetsintrång. I andra hand kan det bli tal om förtal, ofredande eller dylikt. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

Jag vågar inte uttala mig om hur stor chansen är att ditt ex blir åtalad eller dömd om du anmäler honom eftersom det är upp till domstolen att utreda varje enskild situation. Däremot rekommenderar jag dig att anmäla honom eftersom han har agerat fel.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Vänliga hälsningar,

Elise SohlbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo