Är det straffbart att spotta en tjänsteman i ansiktet?

FRÅGA
Är det ett brott att spotta en tjänsteman i ansiktet? Vilket brott är det isåfall och vad är preskriptionstiden på det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är straffbart att spotta en tjänsteman i ansiktet, och preskriptionstiden är två år

Regler om olika former av brott finns i brottsbalken (hädanefter BrB).

Enligt 4 kap 7 § BrB döms den som fysiskt antastar någon annan, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande, till böter eller fängelse i högst ett år.

Att spotta en annan person i ansiktet, är bokstavligt talat ett skolboksexempel på just ofredande. Svaret på din fråga är alltså ja, det är brottsligt att spotta en tjänsteman i ansiktet, och brottet heter ofredande.

I och med att det enligt din hypotetiska fråga rör sig om ett brott riktat mot en tjänsteman, kan man också tänka sig att ett dylikt spottande också i sig innebär att gärningsmannen gör sig skyldig till förgripelse mot tjänsteman (17 kap 2 § BrB). Detta brott har dock en mildare straffskala än ofredande, och det är mer troligt att brott skulle beivras såsom ofredande än förgripelse mot tjänsteman.

I 35 kapitlet BrB finns regler om preskription. I 35 kap 1 § första stycket första punkten BrB stadgas, att påföljd ej må ådömas (d.v.s att straffet faller bort) om mer än två år passerat sedan gärningen, och gärningsmannen inte dessförinnan häktats eller erhållit del av åtalet. Preskriptionstiden för gärningen är med andra ord två år.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor. Har du fler funderingar eller om jag missförstått dig är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (878)
2020-01-27 Ofredande på sociala medier?
2020-01-27 Kan upprepande telefonsamtal anmälas som ofredande?
2020-01-23 Filma mobbing som bevismaterial
2020-01-22 Hur lång tid efteråt kan jag anmäla någon för olaga hot?

Alla besvarade frågor (76598)