Är det straffbart att ljuga på anställningsintervju?

Hej, jag är rekryterare på ett mindre företag och undrar följande. Hade en kandidat på anställningsintervju hos oss för en tjänst. Personen var här 2 olika tillfällen. Vi tyckte att personen verkade bra och stämde överens med vad för slags kandidat vi sökte. Det visade sig tyvärr senare att personen ljugit vid dem 2 olika intervju tillfällena och i sitt cv när jag ringde upp personens referenser, samt kollade med företaget personen sa att den jobbade på. Personen jobbade inte alls kvar på företaget och hade inte jobbat med det personen sa att denne gjorde. Min undran är om det dels är straffbart och i så fall vilket straff kan personen få? Kan jag som företag polisanmäla personen, kan även personens referenser och företag som personen jobbade på polisanmäla personen eller kan vi göra en gemensam polisanmälan? Det finns ju bevisning att personen ljugit, så bevisningen mot personen är god. Vill bara inte att det sker andra företag som eventuellt tar in denna person på anställningsintervju.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffbara handlingar regleras framförallt i brottsbalken. Det brott som ligger närmast tillhands när en person ljuger för en annan person är bedrägeri. För att det ska röra sig om ett bedrägeribrott krävs att en person vilseleder en annan att företa en handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den som har vilseletts (9 kap. 1 §). Eftersom kandidaten som har ljugit aldrig blev anställd har denne inte haft någon vinning av lögnen, och ert företag har inte i lagens mening lidit någon skada. Även om kandidaten hade anställts av ert företag hade personen inte troligen dömts för bedrägeri eftersom det krävs ett tydligt samband mellan lögnen och en eventuell skada som uppstår till följd av lögnen för att beteendet ska vara straffbart. Hade kandidaten anställts av ert företag hade omständigheten att denne ljugit om att ha vissa kompetenser eller erfarenheter däremot kunnat innebära grund för uppsägning.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000