Är det straffbart att lämna en taxi utan att betala? m.m.

FRÅGA
Hej, jag undrar vad som händer om man sätter sig i en taxi och kommer på att man inte har pengar, ber taxin stanna och sedan springer därifrån. Är det ett brott? Och isåfall vilket brott är det?Undrar även om man kan bli straffad för att glömt en elgrill på i lägenheten? Isåfall för vad?Sist men inte minst, om domstolen överlägger hur de ska döma ett brott, och dem är oeniga, alltså två tycker att det är en mildare påföljd och två tycker att det ska vara en hårdare påföljd, vad blir det och varför?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer nedan att gå igenom dina frågor var och en för sig. Jag kommer främst att använda mig av regler som finns i brottsbalken (BrB) samt rättegångsbalken (RB).

Är det straffbart att lämna en taxi utan att betala?

Att åka taxi utan att betala för sig innebär med andra ord att du tillgodogör dig en transporttjänst utan att göra rätt för dig trots att betalning egentligen är en förutsättning för att tjänsten tillhandahålls. Detta är brottsligt och brottet kallas för ringa bedrägeri, BrB 9 kap 2 §.

Är det straffbart att glömma en elgrill på i lägenheten?

Om du kan bli straffad för detta eller inte beror på konsekvenserna av handlingen. Om du glömmer elgrillen på låter det i mina öron som en oaktsam handling snarare än en avsiktlig sådan. Men om konsekvensen av det blir en brand och att någon eventuellt skadas kan det vara ett brott som har begåtts. Brottet som främst blir relevant är allmänfarlig vårdslöshet. Brottet begås i det här exemplet genom att en person på ett oaktsamt sätt vållar en brand, BrB 13 kap 6 §. Om någon dör eller skadas kan även vållande till annans död respektive vållande till kroppsskada bli aktuellt, BrB 3 kap 7 och 8 §.

Hur avgör en oenig domstol påföljden av ett brott?

Om två domare tycker att det ska bli en mildare påföljd och två domare tycker att det ska bli en hårdare påföljd så ska den mildare påföljden väljas, RB 29 kap 3 §. Det följer av en princip som innebär att det lindrigaste ingripandet för den enskilde personen ska väljas i dylika situationer.

Jag hoppas att du har fått dina frågor besvarade!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (361)
2020-05-26 Om man begått bedrägeri, vad blir straffet?
2020-05-25 Utpressning och utpressningsförsök
2020-05-24 Är det bedrägeri att skapa nya konton för att få grattiskoder?
2020-05-21 Ringa bedrägeri

Alla besvarade frågor (80272)