Är det straffbart att köra privatpersoner mot betalning?

2020-09-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Är det Ok att köra privatpersoner mot betalning - deklarerar intäkten årligen - ett enstaka gånger. Hittar "kunderna" i en privat facebook grupp. Säg att jag bara gör körningar en gång/månad, totalt 12 ggr/år. Finns det något straff även om jag deklarerar allt och tanken inte är att utföra detta i en större omfattning/ ej yrkesmässigt än just cirka 12 ggr/år.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om det är straffbart att skjutsa privatpersoner mot betalning även om det endast sker ett fåtal gånger per år. Bestämmelserna om vem som får bedriva yrkesmässig trafik finns i yrkestrafiklagen. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Olovlig yrkesmässig trafik

För att få bedriva yrkesmässig trafik, t.ex. köra privatpersoner mot betalning, krävs det att man har ett tillstånd (2 kap. 1 § yrkestrafiklagen). Skulle man uppsåtligen bedriva yrkesmässig trafik trots att man saknar ett sådant tillstånd så gör man sig skyldig till brottet olaga yrkesmässig trafik (5 kap. 1 § yrkestrafiklagen). Straffet är i så fall antingen böter eller fängelse i upp till ett år.

Vad räknas som yrkesmässig trafik?

Det väsentliga i din situation är därför att utreda om körning av privatpersoner upp till 12 gånger per år kan räknas som bedrivande av yrkesmässig trafik. Av din fråga framgår det att du inte avser att körningen ska bedrivas yrkesmässigt. Enligt Högsta domstolen räknas emellertid fall där någon ställer sin bil "till allmänhetens förfogande i sådan omfattning att den kan anses vara systematiskt utnyttjad för förvärvsändamål" som yrkesmässig trafik (NJA 2004 s. 385). Vidare har Högsta domstolen uttalat att "redan den första körningen måste kunna utgöra yrkesmässig trafik, om det är utrett att det är fråga om en planerad yrkesmässig verksamhet som är avsedd att bedrivas även fortsättningsvis" (NJA 2004 s. 385). Det är svårt att sia i om du kan anses uppfylla Högsta domstolens omfattningskrav för att anses systematiskt utnyttja din bil till förvärvsändamål genom att köra privatpersoner upp till 12 gånger per år men jag upplever åtminstone risken för detta som stor. Jag baserar framförallt detta på att du i din fråga säger att du planerar att köra privatpersoner regelbundet, om än i liten skala.

Sammanfattning

Att köra privatpersoner mot betalning upp till 12 gånger per år är därför sannolikt att betrakta som olovlig yrkesmässig trafik och kan således leda till straff i form av böter eller fängelse i upp till ett år. Det ska dock sägas att man i Sverige i första hand försöker att döma ut lindrigare påföljder än fängelse om möjligt (30 kap. 4 § brottsbalken). Det skulle därför antagligen krävas att verksamheten bedrivits i mycket stor omfattning för att ett fängelsestraff över huvud taget skulle bli aktuellt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende kan du ställa en ny fråga eller kontakta oss på telefon.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Vänligen,
Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2590)
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?
2021-04-08 Var kan jag anmäla felaktig flygning av drönare?

Alla besvarade frågor (91130)