är det straffbart att kolla igenom min partners telefon utan att hen gett samtycke om detta?

FRÅGA
Hej!Jag undrar ifall det är olagligt att kolla igenom bilderna i min partners telefon om han inte gett samtycke till detta?
SVAR

Hejsan!

Vad som står närmast till hands att bedöma som straffbart är i sådana fall brottsbalkens 4kap 6c om olovlig identitetsintrång. För att lagrummet ska vara uppfyllt måste emellertid en spridning av något innehåll ske. Att kolla igenom din partners telefon är därför inte straffbart i lagens mening.

Allt gott!

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll