Är det straffbart att kalla någon för fascist?

FRÅGA
Jag har skrivit ett mening till en person där jag kallade honom fascist. Är det straffbart?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att kalla någon för fascist skulle kunna utgöra en förolämpning, vilket är brottsligt. Brottet innebär att man riktar en beskyllning, ett nedsättande uttalande eller ett förödmjukande beteende mot någon annan. Det krävs också enligt lagen att handlingen är "ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet" (5 kap. 3 § BrB). Med detta menas att syftet med förolämpningen ska ha varit att såra den andre. Straffet om man döms för förolämpning är böter.

Även om det kan vara brottsligt att kalla någon för fascist är det relativt ovanligt att någon döms för just förolämpning. Detta beror på att åklagaren som utgångspunkt inte kan väcka åtal vid sådana brott (5 kap. 5 § BrB). Istället måste den som anser sig ha blivit utsatt för brottet själv ta sig till domstolen och väcka talan. Eftersom detta kan bli både dyrt och tidskrävande är det alltså inte så vanligt att anklagelser om förolämpning tas upp i domstolen. Undantaget är om förolämpningen har riktats mot någon som är under 18 år, i sådana fall är det möjligt för åklagaren att väcka åtal.

För att sammanfatta kan det alltså vara brottsligt att skriva en mening till en person där man kallar denne för fascist. Detta beror på att det kan ses som ett nedsättande uttalande, vilket är straffbart som förolämpning. Risken för att bli dömd för brottet är däremot relativt liten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91389)