Är det straffbart att hota en inbrottstjuv med ett leksaksvapen med avsikt att gripa honom tills polis kan ta över?

2020-07-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Är det straffbart att hota en inbrottstjuv med ett leksaksvapen med avsikt att gripa honom tills polis kan ta över?En knivbeväpnad inbrottstjuv bryter sig in i mitt hus när jag sover. Jag vaknar och hotar honom med en fejkpistol så att han lägger ifrån sig kniven och lägger sig ner, och jag då kan buntbanda hans armar och ben i väntan på polis. Har jag då gjort mig skyldig till något brott? Ingen av oss blir skadad.(Jag inser förstås det synnerligen okloka med att möta en knivman med en leksakspistol, men frågan gäller om man trots allt skulle lyckas med denna manöver.)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga utifrån rätten till envarsgripande och rätten till nödvärn. Dessa är rättigheter som envar har i samhället. Nedan kommer en beskrivning utav dessa och hur de kan vara tillämpliga på den situation som du beskriver.

Envarsgripande

Reglerna om envarsgripande återfinns i 24 kap 7 § andra stycket rättegångsbalken. Envarsgripande innebär att enskilda medborgare som upptäcker att ett brott, som har fängelse som påföljd, håller på att begås, får gripa personen som begår brottet. Den gripne skall sedan skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Dvs. bevittnar man ett brott får man som enskild medborgare tillfälligt gripa gärningsmannen och hålla fast denne i väntan på att polis ska komma till platsen.

I scenariot som du beskriver rör det sig om en stöld, möjligtvis rån om våld används. Båda dessa brotten har fängelse som påföljd vilket betyder att du inte gör dig skyldig till något brott när du håller fast gärningsmannen i väntan på polis.

Nödvärn

I situationen som du beskriver kan även reglerna om nödvärn bli tillämpliga. Nödvärn regleras i 24 kap. 1 § brottsbalken och innebär att den som blir utsatt för brottsligt angrepp, antingen ett brottsligt angrepp mot en själv eller på ens egendom, har rätt att försvara sig. Det brottsliga angreppet måste vara påbörjat eller överhängande, dvs. man har inte rätt till nödvärn om personen gått därifrån eller om det i övrigt inte föreligger något hot längre. Nödvärnshandlingen, dvs. det våld man använder för att försvara sig, får inte vara uppenbart oförsvarligt. Detta innebär alltså lite förenklat att man inte får använda mer våld än vad som behövs i situationen. Då du endast hotar personen med en leksakspistol och inte en riktigt pistol föreligger det inte någon egentlig risk för personen att verkligen skadas. Alltså skulle du kunna hota personen med en leksakspistol och detta skulle vara försvarligt.

Slutligen kan vi konstatera att ditt agerande i den situation som du ovan beskriver inte är brottsligt med utgångspunkt i rätten om envarsgripande och rätten till nödvärn.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2562)
2021-02-26 Omfattas och skyddas heterosexuella män av hets mot folkgrupp?
2021-02-26 Hur får man reda på om någon är dömd för ett brott?
2021-02-26 Jag riskerar böter för fortkörning – kommer det att synas på internet?
2021-02-25 Anmäla någon för lagning, vad händer då och vad ska bevisas?

Alla besvarade frågor (89565)