Är det straffbart att bryta mot en förordning och en föreskrift?

FRÅGA
Är det straffbart att bryta mot en förordning och föreskrift?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall det är straffbart att bryta mot en förordning eller en föreskrift.

Förordningar kompletterar lagar och utfärdas av regeringen. Detta innebär i många fall att då man bryter mot en förordning bryter man också mot den lag som förordningen har stöd i, vilket har straffbara konsekvenser. Förordningar är inte heller alltid så detaljerade och därför kan olika myndigheter utfärda detaljregler i form av föreskrifter. Bryter man mot dessa kan man även här drabbas av olika påföljder, dock är inte alla överträdelser förenade med straff.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?