Är det smitning ifall ingen skada uppstått?

2019-01-17 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej jag råkade nudda en regplåt när jag backade med dragkroken ganska lätt, gick ut för att kontrollera så fanns det dock ingenting överhuvudtaget ( kontrollerade noggrant )Så jag ansåg inte att det fanns någon anledning att lämna någon lapp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen som blir aktuell

Brottet som kan aktualiseras i det här fallet är nämligen obehörigt avvikande från trafikolycksplats, eller smitning som det ofta kallas i vardagligt tal. Lagbestämmelsen går att finna i 5 § lagen om straff för vissa trafikbrott. Lagens första stycke lyder "om en vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör föranleda, eller om han undandrar sig att uppge namn och hemvist eller att lämna upplysningar om händelsen, döms till böter eller fängelse i högst sex månader".

I det fall du beskriver är det avgörande rekvisitet "trafikolycka". Frågan är alltså hur detta begrepp ska tolkas när det inte uppstått en skada på fordonen.

Hur tolkas "trafikolycka"?

I ett mål från 1984 med benämningen NJA 1984 s.659 hade en man backat på en stillastående bil som var parkerad bakom honom. Åtal väcktes för smitning, då mannen av åklagaren ansågs ha kört iväg utan att varken kontrollera ifall skada uppkommit eller lämna sina uppgifter. Efter att målet gått igenom alla tre instanser uttalade Högsta Domstolen att det för begreppet "trafikolycka" krävs att skada ska ha uppkommit. Eftersom så inte var fallet i detta mål, ogillades åtalet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att det enligt praxis finns prejudikat för att det måste uppstå en skada, för att brottet smitning ska bli aktuellt. Ifall det inte uppstått en skada, är det lite som talar för att du begått ett brott när du åkt iväg utan att lämna en lapp.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen om du har några fler funderingar.

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (741)
2019-05-08 Får jag samma förarbehörighet när jag återfår mitt återkallade körkort?
2019-05-06 Vad gäller när jag nekat till hastighetsöverträdelse?
2019-05-06 Får passagerare förtära alkohol i bilen?
2019-05-05 Underrättas bilägaren vid rattfylleri?

Alla besvarade frågor (69214)