Är det skattefritt att ta emot pengar och finns det någon gräns för hur mycket man kan ta emot skattefritt?

2021-02-27 i Gåvoskatt
FRÅGA
En familj med permanent uppehållstillstånd i Sverige undrar om de skattefritt får ta emot 300000 kr från kvinnans släkting från utlandet. Finns det någon gräns för hur mycket man får ta emot skattefritt?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om skattefria inkomster finns reglerade i 8 kap Inkomstskattelagen (IL). Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. Dessa 3 uppställda kriterier som måste vara uppfyllda för att en överföring ska ses som en skattefrigåva är att:

Det ska ha skett en förmögenhetsöverföring. Detta kriterium innebär att gåvan ska ha ett faktiskt värde som flyttats från givare till mottagare. Det ska finnas en gåvoavsikt. Detta innebär att givaren måste vara medveten om att denna ger bort någonting. Mellan familjemedlemmar och närstående finns det en presumtion om att gåvoavsikt föreligger. Gåvan bygger på frivillighet.

Finns det någon gräns för hur mycket man kan ge bort/ta emot som gåva?

En gåvoförbindelse är i grund och botten ett civilrättsligt avtal. I Sverige har vi någonting som kallas för avtalsfrihet. Detta innebär att vi kan avtal om precis vad vi vill så länge bägge parter är överens och frivilligt vill binda sig till avtalsvillkoren. Om alla de uppräknade kriterierna är uppfyllda följer ingen beskattningskonsekvens, oavsett hur stort summan pengar är.

Sammanfattning och råd

Gåvor är skattefri i Sverige, oavsett hur stor förmögenhetsvärde de har. Det är dock väldigt viktigt att gåvo kriterierna ska vara uppfyllda för att transaktionen ska anses falla under kategorin gåva och därmed vara skattefri. Ett råd är att upprätta en gåvobrev för att enkelt kunna bevisa att överföringen är en gåva, speciellt med tanke på att de rör sig om en stor summa pengar. Vid gåvobrev när det gäller pengar uppställs dock i vanliga fall inga formkrav, men är ni osäkra på hur ni ska gå tillväga eller har funderingar kring upprättandet av ett gåvobrev kan ni alltid boka tid hos en jurist på Lawline här.

Hoppas detta svar var till hjälp! Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma.

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (338)
2021-10-25 Beskattning vid av gåva av aktier eller gåva av rätt till aktieutdelning
2021-10-13 Hur fungerar det i Sverige att ta emot en gåva från utlandet?
2021-09-24 Ska gåvor tas upp i deklarationen?
2021-09-08 Måste man betala skatt när man får en fastighet i gåva?

Alla besvarade frågor (96616)