Är det rimligt att min hyresvärd höjer min hyra med 2.500kr?

Är det rimligt att en hyresvärd höjer en lokal hyra med 2.500:-/månad?

Nuvarande hyra är 4.000:-/månad efter höjning skulle den kosta 6.500:-/månad i kallhyra

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När din hyresvärd kräver en höjd hyra krävs det att den nya hyran är skälig. En hyra anses inte skälig om den överstiger marknadshyran. Hur stor marknadshyran är beror på vad det är för lokal och även vart den är belägen. Man bestämmer marknadshyran i första hand med utgångspunkt i en jämförelse med hyran för likvärdiga lokaler i orten. (Jordabalken 12 kap. 57a §).

Jämförelsen görs alltså i första hand med hyrorna för sådana lokaler som är i grova drag jämförbara med avseende på t.ex. lokaltyp, läge och storlek. Kriteriet lokaltyp syftar då på att kontor jämförs med kontor, butik med butik, industri med industri osv. Det saknar betydelse vilken verksamhet som drivs i t.ex. butikerna.

Om det inte finns några liknande lokaler på orten, får marknadshyran bestämmas genom en mer fri värdering. I ett sådant fall kan ledning hämtas från hyrorna för andra lokaler.

Det här innebär alltså att det inte spelar någon roll hur stor hyreshöjningen är, utan man måste se om höjningen stämmer överens med marknadshyran på orten. Det låter som en hög höjning din hyresvärd vill göra, men jag kan dessvärre inte avgöra om den är rimlig eller inte utan ytterligare uppgifter.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Olof FunkeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000