Är det rätt att få tilläggsavgift om jag köpt biljett efter jag klivit på tåget?

2020-12-03 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Jag åkte nyligen Roslagsbanan och köpte en biljett i appen medan jag satt på tåget. Kontrollanterna kom och jag visade min biljett. De ansåg att biljetten skulle vara köpt innan jag klev på och gav mig en tilläggsavgift. Jag hade ju ett giltigt färdbevis eftersom jag kunde uppvisa biljetten när de kontrollerade mig. Jag anser därför att det var fel av dem och kommer att överklaga. Vad gäller här, borde jag få en tilläggsavgift?
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Sen till din fråga - jag tolkar det som att du undrar ifall det var rätt av kontrollanterna att ge dig en tilläggsavgift på grund av att du inte hade köpt biljetten innan du klev på tåget, men att du hade ett giltigt färdbevis när de kontrollerade dig.

Tillämplig lag är lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (härefter benämnd "lagen om tilläggsavgift")

Den som driver kollektiv persontrafik, får ta ut tilläggsavgift av resande som inte kan visa giltig biljett, under förutsättningarna som finns i lagen. Tilläggsavgiften tas då ut utöver avgiften för biljetten; således kan den som redan köpt biljett ändå bli skyldig att betala tilläggsavgift. (1 § lagen om tilläggsavgift)

Frågan är således om din biljett var giltig eller inte. De flesta kollektivtrafikföretag kräver att du aktiverar din biljett innan du stiger på, för att biljetten ska anses vara giltig.

Du nämner att du åkte Roslagsbanan, vilket är en järnväg som tillhör Storstockholms Lokaltrafik (SL). Enligt punkt 2.1 i SL:s allmänna köp- och resevillkor så får du bara kliva ombord utan att ha köpt biljett i förväg, om biljetter säljs ombord. Och den enda linje där du kan köpa enkelbiljetter ombord är spårvagnslinje 7. Roslagsbanan utgör linje 27-29, således kan du inte köpa biljetter ombord på Roslagsbanan.

SL:s allmänna köp- och resevillkor hittar du här.

Det finns dock undantag för när tilläggsavgift inte får tas ut, och det är om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller andra omständigheter. (2 § lagen om tilläggsavgift)

Sammanfattningsvis, utifrån lagen om tilläggsavgift och SL:s allmänna köp- och resevillkor, var det korrekt av kontrollanterna att ge dig en tilläggsavgift, förutsatt att du inte omfattas av undantaget i 2 §.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (877)
2021-04-19 Kan jag behålla min bil utlandsregistrerad trots hemvist i Sverige
2021-04-18 Vad händer om man kör 50 km/tim för fort på 70 sträcka?
2021-04-16 Spärrtid efter återkallelse av körkortet mot bakgrund av tidigare fortkörning
2021-04-15 Vart kan jag få tag på information om mitt körkort?

Alla besvarade frågor (91389)