Är det rätt att ena föräldern betalar mer fast barnen bor växelvis?

2021-03-28 i Underhåll
FRÅGA
Hej min man och barnens mamma har gemensam vårdnad, barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna. Barnens mamma har båda barnbidragen och kräver att min man skall betala alla fritidsaktiviteter såsom ridning, sång etc, även busskort mm. Hon har också ställt om fakturor till honom som är relaterade till barnen. De har ungefär samma inkomst. Min fråga är om detta verkligen är ok? Utifrån min horisont så bör barnbidragen delas dem emellan och sedan att de delar på övriga kostnader som de är överens om. Vad har min man för ekonomiska rättigheter här? Tacksam för svar! Mvh U
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Underhåll och föräldrars underhållskyldighet som du frågar om regleras i föräldrabalken (FB).

Allmänt om underhållsskyldigheten

Ett barn har rätt till omvårdnad, en god uppfostran och trygghet enligt 6 kap. 1 § FB. Om båda föräldrarna har gemensam vårdnad över barnet, ska båda se till att barnet får tillgodosett detta och ansvara för barnet. Detta står i 6 kap. 2 § FB.

Om barnet är under 18 år ska vårdnadshavarna svara för underhållet för barnet (7 kap. 1 § FB). Det innefattar saker i försörjningen av barnet så som kläder, mat, aktiviteter, boende och annat. Underhållet kan variera beroende på vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov samt föräldrarnas ekonomiska förmåga.

I en situation att vårdnadshavarna inte bor ihop, ska den föräldern som inte bor med barnet eller inte heller har vårdnaden om barnet uppfylla sin del av underhållsskyldigheten genom att betala underhållsbidrag. Summan ska gå till barnet och de saker som nämndes ovan, och kan fastställas antingen genom dom i tingsrätt eller avtalat mellan föräldrarna. Detta står i 7 kap. 2 § FB.

Vad gäller i din situation?

När barnen bor växelvis och lika mycket hos båda föräldrarna ska det normalt inte utgå något underhållsbidrag. Det är då vanligt att föräldrarna delar på barnbidraget samt kostnader gällande barnen. Ett annat vanligt alternativ är ifall den ena föräldern får hela barnbidraget men även ensam betalar för kostnader för ex. aktiviteter, idrott eller köper mer kläder till barnet. Det är upp till föräldrarna gemensamt att bestämma en sådan uppdelning.

I 7 kap. 6 § FB sägs att om ena föräldern försummar sin underhållsskyldighet kan den föräldern åläggas att betala underhållsbidrag. I rättsfallet NJA 2013 s.955 diskuterades att det kan gälla situationer där barnen bor växelvis, och oftast om den ena föräldern har ett mycket större ekonomiskt betalningsutrymme än den andra. Det verkar inte som att detta skulle vara aktuell i ert fall, då det inte verkar handla om någon försummelse från någon av föräldrarna eller att det finns en stor ekonomisk skillnad.

Om omständigheter föreligger likt du nämner, ser jag ingen anledning till varför han skulle betala för fler utgifter, när hon har båda barnbidragen. Exempelvis kan det annars spela stor roll ifall den ena föräldern har betydligt bättre ekonomi och inkomst än den andra. Men om föräldrarna har svårigheter att samarbeta så är det inte alltid lätt, då det många gånger är upp till föräldrarna gemensamt att bestämma om såna här saker.

Vad har din man för ekonomiska rättigheter i situationen?

Han kan prata med barnets mamma om att de ska dela på barnbidragen, och framföra att om han ska betala aktiviteter och andra fakturor gällande barnen så vill han också ha del av barnbidraget som är ägnat att gå till sådana saker. Alternativt att hon också ska ta del i att betala för fler aktiviteter. Om föräldrarna inte är överens och vill göra en anmälan om ändring av barnbidraget, så kan ena föräldern göra det ensamt varefter Försäkringskassan startar en utredning och sen beslutar vem/ om båda bör ha bidraget. Det går att läsa mer om det här på Försäkringskassans hemsida.

Utöver detta har jag inte mer råd att ge till er. Det kan vara ett alternativ att ta till juridisk hjälp för att möjligtvis ansöka om få beslut om underhållsbidrag i tingsrätten. Men juridiska tvister är sällan det bästa för barnet, så därför rekommenderar jag att föräldrarna försöker få till en gemensam lösning för ekonomin gällande barnen. Om de valt att dela på vårdnad och boende så ska de även dela på kostnader.

Jag hoppas att detta gav svar på din fundering! Även om det inte är en lätt situation.

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96421)