Är det rätt att en förälder ska stå för alla kostnader och betala underhåll vid delad vårdnad?

2019-10-29 i Underhåll
FRÅGA
Min sambo har delad vårdnad på två pojkar. Dom är folkbokförda hos modern, men dom bor växelvis hos båda föräldrarna. Pojkarna är oftare hos oss än hos modern och den älste som är 12 år väljer nästan alltid att vara kvar hos oss. Vi står för i stort sett alla utgifter, så som skolavgift, sport och fritid, kläder leksaker osv. Detta är tack vare att modern inte jobbar utan får istället socialbidrag så dom får mycket sällan någon hjälp eller stöd utav henne ekonomiskt. Barnbidraget är nu delat på hälften men det efter en ca 1 årig konflikt, då hon ansåg att hon behövde dom pengarna mer. Nu har modern varit i kontakt med försäkringskassan och dom I sin tur kräver min sambo på underhållsstöd. Det är ca 3500 i månaden som vi ska betala till försäkringskassan. Han har varit i kontakt med fk utan att få någon hjälp och han har överklagat den första fakturan som vi fick utan framgång. Det blir ord mot ord då hon påstår att vi sällan har barnen och det är svårt att motbevisa annat än att vi har någorlunda koll på hur ofta dom har varit hos oss. Fk anser att vi ska betala underhåll då det är en ekonomisk skillnad mellan mamman och pappan, då han jobbar heltid och har en lön på ca 20-25000/mån. Men är det verkligen rätt att vi ska behöva stå för alla kostnaderna plus underhåll?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhållsskyldighet finns i 7 kap föräldrabalken (FB). Underhållsstöd regleras i 17-19 kap socialförsäkringsbalken.

Om rätten till underhållsbidrag och underhållsstöd

När det bestäms om underhåll ska utdömas tas hänsyn till respektive förälders ekonomiska förmåga (7 kap 1 § FB). Vid delad vårdnad och boende är målet att barnen ska ha en liknande ekonomisk situation oavsett vilken förälder de bor hos för tillfället, och underhållsbidrag kan då i vissa fall dömas ut i situationer som er. Underhållsstöd brukar dömas ut i fall där den förälder som anses behöva betala underhåll inte gör det. Den föräldern blir då istället återbetalningsskyldig till försäkringskassan. Ni kan läsa mer om underhållsstöd på försäkringskassans hemsida.

Ändra barnens folkbokföring

Om barnen inte tillbringar särskilt mycket tid hos sin mor och hennes ekonomiska belastning är liten så bör det påverka hennes rätt till underhåll. Detta kan, som du säger, ibland vara svårt att bevisa. Ni skulle kunna väcka talan om boende, med målet att ändra barnens folkbokföring till er. Om ni gör detta är domstolen tvungen att göra en utredning av situationen, och det bör inte längre stå ord mot ord (6 kap 19 § FB). Lyckas ni vinna talan upphör också möjligheten för modern att få underhållsstöd. Mer om bedömningen för barns folkbokföring går att hitta på skatteverkets hemsida.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81813)