Är det otillåtet att smygfotografera en person på en takterass?

Är det tillåtet att fotografera min son då han solar på taket?

Vi bor lägst upp i huset i en bostadsrätt och då det är byggt så att om man öppnar fönstret så är taket som en takterrass utanför. Ibland har vi vistats där under årets varmare dagar. Nu har det kommit till min kännedom att en granne i föreningen fotat min son då han suttit där. Undrar om det är tillåtet då det är i direkt anslutning till vår bostad och alltså inte en allmän plats som alla har tillgång till?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om fotograferingen av din son var tillåten eller inte. Din frågeställning leder oss in på brottet "kränkande fotografering", som jag kommer redogöra för nedan och med detta förhoppningsvis ge dig svar på din fråga.

Får man filma eller fotografera någon utan deras samtycke?
Huvudregeln är att det är tillåtet, så länge det rör sig om en allmän plats. Dock finns det självklart undantag till detta, bland dessa brottet "kränkande fotografering" vilket regleras i 4 kap 6 a § Brottsbalken (hädanefter förkortad BrB).

Kränkande fotografering 4 kap 6 a § Brottsbalken
Som med alla brott krävs det att vissa rekvisit (förutsättningar) är uppfyllda för att någon ska kunna straffas för brottet. Så är även fallet med kränkande fotografering i 4 kap 6 a § BrB. För att man ska kunna dömas för kränkande fotografering ska fyra rekvisit vara uppfyllda (vilka markeras med fetstil):

1) Det ska vara något man gör olovligen
- Alltså utan tillåtelse, eller samtycke

2) Det ska vara något man gör i hemlighet
- Personen som blir fotograferad eller filmad vet inte om att denne blir det

3) Med tekniskt hjälpmedel tar upp bild
- Det kan vara både att man fotar eller filmar en annan person, men upptagningen ska ske med något tekniskt hjälpmedel. Vad som menas med tekniskt hjälpmedel är exempelvis traditionella kameror eller kameror i mobiltelefoner. Det som däremot inte omfattas är att man enbart iakttar någon med ett tekniskt hjälpmedel, utan att man tar upp en bild.

4) Av någon som befinner sig på vissa särskilda platser, nämligen inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme
De platser som räknas upp ovan är särskilt skyddade platser. Alltså platser där man inte får filma eller fotografera en annan person utan dennes samtycke.
Inomhus i en bostad innebär en lokal eller annan plats där någon stadigvarande bor (även tillfälliga bostäder såsom hotellrum, en båthytt eller ett tält innefattas). Det krävs att den avbildade har befunnit sig inomhus i bostaden. Fotografering av en person som befinner sig på en balkong eller altan omfattas inte (vilket står i proposition 2012/13:69 s 40).
Toalett eller i ett omklädningsrum vållar inte särskilda problem med att avgöra vad det är, men annat liknande utrymme kan vara lite klurigare. Detta är utrymmen som är avsedda för mycket privata förhållanden, exempelvis provhytter, duschrum eller bastu.

Är alla dessa ovan nämnda rekvisit uppfyllda kan man dömas för kränkande fotografering.

Bedömningen i ditt fall
I situationen du beskriver har din son befunnit sig på en typ av balkong eller altan i anslutning till er bostad. Med hänvisning till det som är skrivet under rekvisit nr 4 krävs det att personen har befunnit sig inomhus i bostaden för att det ska ses som otillåtet, där balkong eller altan inte omfattas.
Därav kommer jag till slutsatsen att detta inte faller inom brottet kränkande fotografering i 4 kap 6 a § BrB.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,Hanna ÁrnadóttirRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”