Är det otillåtet att lägga ut film på annan på sociala medier?

kan man anmäla om någon filmar när man har en konversation med någon på tunnelbanan och lägger ut det på sociala medier utan ens kunskap?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Utgångspunkten är att man fritt får filma och ta bilder samt bestämma vad man gör med materialet, exempelvis ladda upp på sociala medier. Det finns emellertid vissa begränsningar beträffande innehållet i videofilmen. Om innehållet kan uppfattas kränkande för den som framträder i filmen eller på bilden alternativt att filmen har tillkommit till på ett kränkande sätt kan det vara otillåtet. Ifall handlingen är otillåten enligt Brottsbalken kan det finnas skäl att anmäla denna.

De bestämmelser som skulle kunna vara av betydelse i ditt fall är;

Förtal 5 kap 1 § Brottsbalken

Enligt bestämmelsen kan man dömas för förtal om man utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Bestämmelsen är tillämplig på såväl bilder som på videofilmer.

Olaga integritetsintrång 4 kap 6 c § Brottsbalken

Bestämmelsen tar sikte på när någon gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa bilder eller andra uppgifter. Spridningen ska vara ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. I pragrafen räknas det upp ett antal sitationer som omfattas; det handlar främst om situationer där den som framträder är utsatt, se här. Med bild menas såväl stillbilder som video.

Ofredande 4 kap 7 § Brottsbalken

Om personen som filmar genom sitt handlande antastar någon annan, utsätter denne för störande kontakt eller på annat sätt är hänsynslös kan det aktualisera bestämmelsen om ofredande. Det är då inte själva framtädandet i video som är brottsligt utan själva tillvägagångssättet som filmandet tar sig uttryck av.

Sammantaget är det omständigheterna i filmen eller vid tillfället då filmen gjordes som är av betydelse. Att filma en annan person rent generellt och lägga upp filmen på sociala medier är inte i sig otillåtet.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”