Är det otillåtet att köra sina vänner mot betalning för avsatt tid?

Hej! Är det enligt lag tillåtet att jag som privatperson skjutsar vänner t.ex. till och från en fest och i samband med det får ersättning för bensin samt en slant för den tid jag avsatt? Har försökt läsa på och finner enbart regler kring skatter etc. och har där förstått att en summa på ca 18kr som ersättning för drivmedel ej behöver skattas men att övriga inkomster behöver deklareras. Har däremot svårare att finna tydlig information kring huruvida jag bryter mot andra regler/lagar och om jag, när jag skjutsar bekanta mot betalning, skulle bedriva någon typ av ”svarttaxiverksamhet”? Tack på förhand 

Lawline svarar

  

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar det som att du undrar om det är tillåtet för dig att skjutsa dina vänner mot betalning för den tid som du avsatt utan att det ska anses vara en olovlig taxiverksamhet eller inte. 

I ditt fall aktualiseras taxitrafiklagen

Det är ett straffbart brott att bedriva taxiverksamhet utan tillåtelse. 

I 5 kap 1§ taxitrafiklagen framgår det att om du bedriver taxitrafik utan tillstånd döms man för olaga taxitrafik till böter eller fängelse i högst 1 år. 

Enligt 5 kap 2§ taxitrafiklagen är det även straffbart att om man uppsåtligen utan taxitrafiktillstånd utför persontransport med personbil eller lätt lastbil mot ersättning efter erbjudande om körning till allmänheten döms för otillåten taxitrafik till böter. 

Definitionen av taxitrafik. 

I 1 kap 3§ taxitrafiklagen definieras taxitrafik som trafik som bedrivs yrkesmässig med personbil eller lätt lastbil som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande genom transport. 

I rättsfallet NJA 2004 s.385 uttalade sig HD att det inte kan anses vara yrkesmässigt att köra bekant mot betalning vid enstaka tillfälle. 

Situationen i ditt fall. 

Beroende på om du har kört dina vänner ett enstaka gånger mot betalning så anses det inte vara yrkesmässig och 5 kap 1§ taxitrafiklagen är inte tillämplig. Men om du kört dina vänner flertalet gånger mot betalning kan 5 kap 1§ taxitrafiklagen aktualiseras om man anser att du driver taxitrafik och gör det utan tillstånd. 

Om det skulle vara en sån situation att 5 kap 1§ taxitrafiklagen  inte är tillämplig så kan man tillämpa 5 kap 2§ om otillåten taxitrafik då du tar betalt för merkostnaden för den tid du avsatt. 

Min rekommendation till dig är att inte ta betalt för att skjutsa dina vänner för den merkostnad som uppkommer för du riskerar att göra dig skyldig till brottet olaga taxitrafik enligt 5 kap 1§ taxitrafiklagen om du anses bedriva taxitrafik. Om du inte bedriver taxitrafik kan du dock göra dig skyldig till brottet otillåten taxitrafik enligt 5 kap 2§ taxitrafiklagen. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”