Är det otillåtet att filma någon utan tillåtelse?

Får man filma eller ta bild på personer och lägga ut det på Youtube eller live streama på fb och filma personer som inte vill vara med på bild eller fotade och får man följa efter dem personer som ej vill bli fotade/filmade

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som utgångspunkt är det allas frihet att filma vad och vem de vill för att sedan utnyttja filmen på det sätt de själva önskar. Denna frihet inskränks på vissa sätt enligt Brottsbalken, BrB. Dels kan sättet som filmen upptas påverka, dels kan sätter som filmen publiceras på tillsammans med dess innehåll påverka lagligheten. Jag kommer nedan redogöra för några olika faktorer som skulle göra situationen du beskriver otillåten.

Kränkande fotografering

Kränkande fotografering är ett brott enligt 4:6a BrB. Kränkande fotografering innebär att det är otillåtet att filma eller fotografera någon i smyg utan dennes tillstånd. Ett annat rekvisit för brottet är att personen inte befinner sig på allmän plats. Alltså den som blir fotograferad ska befinna sig inomhus i t.ex. ett omklädningsrum, privat bostad eller toalett. Ett undantag från huvudregeln är om det med hänsyn till syftet är en försvarlig åtgärd att man fotograferar personen, t.ex. i myndighetsutövning eller nyhetsförmedling.

Ofredande

Även om man filmar på allmän plats vilket är tillåtet i huvudregel så kan sättet att filma på i sig vara brottsligt. Om man är hänsynslös eller på annat sätt utsätter någon för störande kontakter kan man göra sig skyldig till ofredande enligt 4:7 BrB. Detta gäller om gärningen är ägnad till att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Alltså att upprepade gånger filma en person eller agera på ett kränkande och störande sätt kan i sig vara brottsligt.

Förtal

I 5:1 BrB beskrivs brottet förtal. Enligt denna regel kan viss publicering av exempelvis filmer på internet vara otillåtet. Filmen ska publiceras så att den kan spridas till andra och allmänheten ska ha möjlighet att ta del av den. Om enbart den som är med i filmen kan se den är det inte talan om förtal. Innehållet ska vara sådant att offret kan utsättas för andras missaktning, uppfatta som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Filmen ska spridas med avsikten att innehållet ska få sådana konsekvenser. Det finns inget krav på att uppgifterna ska vara osanna. Undantag från straffansvar är om man är skyldig att uttala sig eller om det på annat sätt är försvarligt att uppgifterna sprids och man visar att uppgiften är sann eller att man hade skälig grund att tro detta.

Sammanfattning

Det är alltså som huvudregel tillåtet att filma en person trots att man inte har frågat om tillåtelse. Den som filmar får sedan fritt förfoga över sin film genom att exempelvis publicera den på Youtube. Dock inskränks denna frihet beroende på var och hur man filmar samt hur man sprider filmen. Det är otillåtet att filma någon i smyg utan tillåtelse när denna befinner sig t.ex. i ett privat boende. Dessutom är det otillåtet att filma någon på allmän plats men på ett sätt som är ägnat att vara kränkande eller störande då man kan göra sig skyldig till ofredande. Om en film med innehåll som kan bidra till andras missaktning publiceras på sätt att allmänheten kan ta del av det med uppsåt att skada offrets anseende, så utgör publiceringen ett ärekränkningsbrott genom förtal.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Erik OlshovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo