Är det omkörningsförbud över en heldragen linje?

2017-05-22 i Trafik och körkort
FRÅGA
Trafikfråga. Enligt Trafikförordning (1998:1276) 3 kap 11 § får inget hjul föras över en heldragen linje (M8), utom vid särskilda undantag. Jag påbörjade idag en omkörning av ett antal bilar vid mittlinje (M1), kort därefter byttes linjerna ut mot varningslinje (M3) för att övergå i heldragen linje (M8). Då linjen övergått till heldragen linje på höger sida fortsatte jag att köra om två bilar för att sedan återgå till högerfilen och således avsluta omkörningen. Jag finner inget direkt omkörningsförbud vid heldragen linje, däremot tycker jag att det är något otydlig lagstiftning gällande heldragen linje. Om jag påbörjar en omkörning vid vanlig mittlinje men denna övergår till heldragen linje innan jag hunnit fullborda omkörningen, är det lagligt att återgå till mitt körfält? Är det lagligt att påbörja en omkörning om det finns risk att den inte kan fullbordas innan heldragen linje för höger körfält? Vad är den faktiska innebörden av att inget hjul får föras "över en heldragen linje"? Sikten var inte skymd, det var ingen dold kurva och det fanns ingen mötande trafik vid tillfället.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Slutsats: Som jag ser det så finns det ett omkörningsförbud vid heldragen linje och du får inte påbörja en omkörning om det finns risk att du kommer att passera en heldragen linje.

Jag kommer att börja med att lyfta upp de regler som jag anser är tillämpliga på din fråga för att sedan göra en bedömning med stöd av dem.

Grundläggande trafikregler

I trafiken så ska du som trafikant visa hänsyn och med omsorg planera din körning på ett sådant sätt som omständigheterna i varje enskilt fall kräver (2kap 1§ Trafikförordning). Du har även en skyldighet att följa och lyda de anvisningar som ett vägmärke eller en vägmarkering ger dig (2 kap 2§ Trafikförordning).

Vad gäller vid heldragen linje?

Om det är en heldragen linje som skiljer körfälten åt så får du inte byta körfält (3 kap 9§ Trafikförordning). Precis som du säger så får du inte ens föra över ett hjul över en heldragen linje, med undantag för att du blir tvungen att väja för ett hinder eller liknande (3 kap 11§ Trafikförordning).

Vad gäller vid omkörningar?

Du som förare får endast påbörja en omkörning om det kan ske utan fara (3 kap 32§ Trafikförordning). Du får inte heller påbörja en omkörning om det finns ett hinder mot omkörning längre fram i körbanan (3 kap 36§ Trafikförordning).

Vad gäller i ditt fall?

Eftersom du avslutar din omkörning genom att köra över en heldragen linje så bryter du mot trafikförordningens regler. Du ska ta hänsyn och planera din körning på ett så säkert sätt som möjligt, du får helt enkelt inte göra en omkörning om du längre fram kommer att passera en heldragen linje.

I ditt fall så innebär detta att du inte skulle ha påbörjat omkörningen och när du märkte att varningslinjen började så borde du ha avbrutit din omkörning. Eftersom den heldragna linjen innebär ett totalförbud mot omkörning (om det inte krävs för att undvika en olycka i ditt körfält) så spelar det ingen roll att din sikt var god och att du var 100% säker på att det inte skulle komma någon mötande bil.

Vad kan rättsföljden bli av att köra över en heldragen linje?

Om du kör över en heldragen linje så kan du dömas till böter, det krävs inte att du med avsikt gör en ”dålig” omkörning utan det räcker att du har kört över den heldragna linjen av oaktsamhet. Eftersom du är skyldig att iaktta försiktighet och omsorg i trafiken så innebär det att du är oaktsam när du passerar en heldragen linje (14 kap 3§ Trafikförordning).

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars får du väldigt gärna återkomma!

MVH

Måns Lundvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (992)
2021-11-30 Rattfylleri och läkarintyg
2021-11-30 Lättare att ta körkort innan jag får en fällande dom?
2021-11-30 Kan körkort återkallas innan dom fallit?
2021-11-30 Vad gäller om prövotiden för körkort hinner gå ut innan en återkallelse fastställs?

Alla besvarade frågor (97671)