FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott30/08/2018

Är det olovlig körning genom att endast hålla i ratten på bilen?

Hej! Har tänkt på detta ganska länge nu och det är t.ex vi säger nu min kompis kör bilen och han har tappat något mellan stolen och mittkonsolen och han måste få ut den, är det ett brott om jag håller ratten åt han, räknas det som olovlig körning och vi säger också att han sitter vid mobilen och han kör väldigt vingligt får jag hålla ratten även om han vägrar släppa mobilen hålla ratten åt han om jag tycker det begår en fara för både mig och han, gör jag något olagligt där. Tack :) OBS! Jag har inget körkort

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den första situationen som du beskriver, dvs. om du hjälper till med att hålla ratten på bilen samtidigt som kompisen försöker ta upp det han har tappat, måste enligt mig röra sig om en gränsdragningsfråga. Lagtexten i 3 § Trafikbrottslagen lyder: "den som uppsåtligen för körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till det döms för olovlig körning." Om den här situationen skulle komma upp i domstolen så har de att ta ställning till huruvida du kan anses "föra fordonet" när du endast håller i ratten. Jag kan inte med säkerhet svara på vad de skulle komma fram till, men synonymer till "föra" än "manövrera" och "styra". Därför anser jag att det inte finns några legalitetsskäl som hindrar en domstolen från att döma dig i den situationen. Men det kan ju självklart vara så att du går fri på grund av andra skäl, som exempelvis bristande uppsåt.

I den andra situationen, dvs. om du håller i ratten eftersom du är rädd för både ditt och din kompis liv, så kan det vara så att du går fri pga. nöd. Enligt 24 kap. 4 § Brottsbalken föreligger nöd, bland annat, när fara hotar liv eller hälsa. Således föreligger det en nödsituation, men frågan domstolen har att ta ställning till är huruvida det du gjorde (att hålla i ratten) var försvarligt eller inte men hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkats annan och omständigheterna i övrigt. De kommer alltså att ta hänsyn till vart ni körde, hur ni körde, hur fort ni körde, fanns det många bilar i närheten, var det mörkt ute etc. Jag kan inte med säkerhet svara om domstolen skulle anse det du gjorde som försvarligt eller inte, men utan att veta några närmare omständigheter skulle jag att det talar för att du kommer att gå fri i den situationen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo