Är det olagligt för vårdnadshavare att öppna omyndigas post?

FRÅGA
Är det olagligt att som vårdnadhavare öppna omyndigas post
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att öppna andras post är ett brott

Vi kan börja med att säga att öppna andras post är som huvudregel ett brott. Om öppnandet görs innan postföretaget (posten) lämnat brevet rör det sig om brottet brytande av post- eller telehemlighet (brottsbalken (BrB) 4 kap 8§). Mer troligt är kanske att brevet levererats innan det öppnats, och i så fall är öppnandet brottet intrång i förvar (BrB 4 kap 9§). Att läsa ett öppnat brev som någon lämnat framme som vem som helst kan läsa på till exempel köksbordet är inte ett brott. Den som gjort sig skyldig till någon av brotten brytande av posthemlighet och intrång i förvar kan bli dömd till antingen böter eller fängelse i maximalt 2 år.

Är det då också brottsligt om vårdnadshavaren öppnar omyndiges post?

Att vårdnadshavaren har ansvar för den omyndiges "personliga förhållanden" med mera, ger inte vårdnadshavaren en rätt att öppna underårigas brev hur som helst (om vårdnadshavarens ansvar se föräldrabalken (FB) 6 kap 2§). Utgångspunkten är alltså att du inte får öppna den omyndiges brev. Som vårdnadshavare ska du dock anpassa tillsynen av barnet beroende på hur gammal han/hon är och hur väl utvecklad han/hon är (FB 6 kap 2§ andra stycket). Det som möjligtvis skulle kunna rättfärdiga att du öppnar den omyndiges brev är om den omyndige är så ung att han/hon inte fysiskt kan öppna brevet eller om han/hon inte kan läsa det (eventuellt enligt principen om social adekvans).

Är det en nödsituation, så har du rätt att öppna brevet (BrB 24 kap 4§ första stycket). Men då ska det vara fara för någons liv, hälsa, egendom eller liknande, så det är ett högt ställt krav (BrB 24 kap 4§ andra stycket).

Det vill säga, kan vårdnadshavaren be den omyndige om lov att öppna posten så ska vårdnadshavaren i regel göra det.

Sammanfattning

-Det är olagligt att öppna andras post, även när en vårdnadshavare öppnar omyndiges post

-Det som skulle kunna göra att det ändå är okej är framför allt om det är en allvarlig nödsituation eller eventuellt om den omyndige är så ung att den inte kan öppna eller läsa brevet (bebis eller småbarn).

-I de allra flesta fall är det därför inte lagligt att öppna breven.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (802)
2019-08-17 Är det olagligt att öppna en annan persons brev?
2019-08-16 Är det lagligt att läsa någon annans sms?
2019-08-15 Kan hot om ekonomisk skada vara olaga hot?
2019-08-07 Intrång i lägenhet mot ens vilja

Alla besvarade frågor (72048)