Är det olagligt att varna andra för poliskontroller?

2021-12-20 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, Jag undrar om det är olagligt att varna andra vid t.ex Facebook om en poliskontroll?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan om det är olagligt att varna någon för poliskontroll i trafiken finns inte specifikt reglerat i lag. I trafikförordningen framgår det dock att när det behövs för att förebygga eller avvärja fara, ska en förare ge ljud- eller ljussignaler eller på något annat lämpligt sätt väcka andra trafikanters uppmärksamhet och signaler får ges längre än nödvändigt (3 kap. 64 § trafikförordningen). Lagrummets andra stycke tolkas så att man ska varna någon för fara, men inte för mer än vad som är nödvändigt. Det är därför inte okej att varna för poliskontroller i form av att ge ljud eller ljussignaler. Om en polis upptäcker att någon varnar för trafikkontroll genom att blinka eller tuta kan personen alltså bli åtalad för brott och straffet är böter på 500 kronor.

Att varna för poliskontroll via sociala medier finns inte reglerat i lag, och är därför än så länge inte olagligt. Däremot kan man bli straffad för att hjälpa en brottsling. Att varna folk för poliskontroller kan vara att varna en rattfyllerist, narkotikapåverkad eller efterlysta personer som kan undkomma och fortsätta att utgöra en fara. Om någon medvetet döljer den som begått brott, hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om brottet eller på annat sätt motverkar att det upptäcks, döms för skyddande av brottsling till böter eller fängelse i högst ett år (17 kap. 11 brottsbalken). Om någon medvetet varnar en brottsling för poliskontroll kan detta alltså leda till böter eller fängelse.

Trots att det inte är olagligt att varna trafikanter via facebook i lagens mening, och trots att personen inte gör det för att skydda en brottsling är det något jag råder från att göra.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Haavisto
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1271)
2022-01-25 Kan du bli dömd för rattfylleri om du inte kände dig påverkad när du körde fordonet?
2022-01-14 Får man öka farten när någon kör om?
2022-01-14 Olovlig körning
2022-01-12 Kan polisen upprätta en anmälan i efterhand ang. vårdslöshet i trafik?

Alla besvarade frågor (98668)