FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt15/11/2020

Är det olagligt att trolla eller spamma på internet?

Hej, kan det vara olagligt att trolla folk eller spamma forum med skräp på internet? Mvh.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar.

Vi ser ofta beteendet trolling och spamming när vi scrollar igenom diverse sociala medier. Frågan är om det är lagligt att uttrycka sig hur som helst på internet.

Är det olagligt att "trolla"?

Att framkalla gräl och ofruktbara diskussioner på nätet, så kallat "trolling", är i sig inte olagligt. Lagligheten i beteendet beror mycket på innehållet i det som uttrycks. Uttrycks hot kan beteendet utgöra brottet olaga hot (4 kap. 5 § Brottsbalken). Är det så att kommentarerna är nedsättande och ägnade att kränka någon kan det utgöra brottet förolämpning (5 kap. 3 § Brottsbalken). Utmålas någon som brottslig eller klandervärd för att andra ska missakta den personen så kan uttalanden klassas som brottet förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken). Uttrycks missaktning mot en grupp av människor med anspelning på exempelvis sexuell läggning, etnicitet eller religion kan uttalandena utgöra hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § Brottsbalken). För att nämna några brott.

Är det olagligt att "spamma"?

Lagligheten i "spamming" beror liksom i fallet för trolling mycket på innehållet uttalandena. Görs uttalanden som är brottsliga så blir spammingen brottslig. Att spamma någon kan dock utgöra ett brott oavsett vad som uttrycks. Skickas stora upplagor av meddelanden eller annat kontaktsökande till en person med avsikt att dessa ska verka störande så kan beteendet utgöra brottet ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken). Ofredande förutsätter att den som utövar beteendet vet med sig att de upprepande meddelandena uppfattas som störande.

Sammanfattningsvis kan spamming vara olagligt oavsett innehåll om det riktas mot en särskild person. Trolling i sin rena definition är inte olagligt men kan utgöra brott om det som uttrycks är brottsligt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo