Är det olagligt att tjuvläsa sms, sprida bilder/sms och spionera på annans mobil?

FRÅGA
Hej, en väninna till mej har ett förhållande med en man. De är gifta på varsitt håll. Nu har det kommit fram att mannens fru tjuvläser hans sms. Hon har också tagit meddelanden och bilder från hans sms och sparat och hotar med att avslöja/visa för min väninnas man. På något sätt vet hon att han fått meddelanden fast han inte varit hemma och hon omöjligt kan har kollat i mobilen. Det kan vara så att hon lagt in någon typ av spionapp i hans mobil.Är det lagligt att göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill ha svar på om det är olagligt att tjuvläsa andras sms, hota med att sprida bilder/sms och att spionera på annans mobil. Din fråga aktualiserar Brottsbalken (BrB), framförallt 4 kap. om brott mot frihet och frid som behandlar gärningar som innebär olika slag av kränkningar av personlig integritet.

Tjuvläsa sms

Att läsa någon annans sms kan innebära brytande av post- eller telehemlighet enligt 4 kap. 8 § BrB vilket kan leda till böter eller högst två års fängelse. En förutsättning är att detta skett olovligen, d.v.s. utan mannens samtycke, vilket jag av begreppet "tjuvläser" antar är fallet.

Sprida bilder och sms

Att kvinnan vill berätta vad som har hänt för din väninnas man kan i sig inte anses olagligt, men hennes tillvägagångssätt kan vara straffbart. Nedan är några bestämmelser som kan bli relevanta i detta fall.

Att sprida bilder eller sms kan utgöra olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c § BrB beroende på vad för typ av bild/uppgift det gäller och att det spridits till fler än ett fåtal personer. I paragrafen listas det upp vilka sorters bilder/uppgifter som faller under denna bestämmelse, det gäller bl.a. bild eller annan uppgift på någons sexualliv, bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation eller bilder på någons helt eller delvis nakna kropp. Rör det sig om mycket känsliga uppgifter, t.ex. filmade samlag, som sprids i syfte att orsaka allvarlig skada kan det utgöra grovt olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 d § BrB.

Att sprida bilder eller sms kan under vissa sammanhang också utgöra förtal enligt 5 kap. 1 § BrB. Bestämmelsen anger att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Hon kan dock gå fri från ansvar om hon visar att uppgifterna är sanna och att hon hade skälig grund för den, men att sprida bilder/sms endast i syfte att utpeka mannen som klandervärd eller utsätta honom för andras missaktning kan trots att uppgifterna är sanna anses utgöra förtal.

Att hota någon med att sprida bilder kan även utgöra olaga hot enligt 4 kap. 5 § BrB. Bestämmelsen anger att den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Till de brottsliga gärningarna som nämns i bestämmelsen inkluderas de allvarligare fallen av integritetskränkande brott i 4 kap., t.ex. att hota någon med allvarliga fall av olaga integritetsintrång.

Spionera på annans mobil

Att spionera på annans mobil kan möjligtvis utgöra dataintrång enligt 4 kap. 9 c § BrB. Bestämmelsen anger att den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms till böter eller fängelse i högst två år. Intrånget behöver inte ske i ett visst syfte, det straffbara är alltså själva intrånget. Även här ska det ha skett olovligen, vilket verkar vara fallet i mannens fall.

Om det visar sig att hon även lyssnat på hans konversationer utan hans samtycke genom att med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel avlyssna hans samtal kan det utgöra olaga avlyssning enligt 4 kap. 9 a § BrB.

Sammanfattningsvis kan alltså samtliga av kvinnans handlingar vara olagliga, i vilket fall råder jag mannen att göra en polisanmälan. Om du har ytterligare frågor är du dessutom varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1232)
2021-10-27 Oönskade besök i bostaden
2021-10-27 Är det olagligt att smygfilma någon under samlag?
2021-10-23 Jaktsabotage ofredande och egenmäktigt förfarande
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?

Alla besvarade frågor (96582)