Är det olagligt att sprida nakenbilder på sitt ex?

FRÅGA
Mitt ex har skickat nakenbilder på mig till en vän åt mig.Ska enligt polisen inte vara tillräckligt för att vara brottsligt. Är det så?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att det här är en jobbig situation och jag ska försöka ge dig råd för hur detta kan upphöra.

Din fråga rör ett eventuellt brott, därför kommer jag kika närmare på brottsbalken (BrB).

Ny bestämmelse har gjort det olagligt att sprida nakenbilder

Det har länge varit ett problem att efterföljande spridning av nakenbilder inte har varit direkt brottsligt och många gånger fallit mellan stolarna. Tidigare har förtal (5 kapitlet 1 § BrB) använts, med varierande resultat. Förmodligen kommer det nyssnämnda lagrummet att fungera som ett komplement till den nya lagstiftningen framöver.

Sedan årsskiftet 2018 har dock en ny bestämmelse införts, vilket gjort det enklare att lagföra denna typ av brott.

Den 1 januari 2018 infördes ett brott som kallas olaga integritetsintrång (4 kapitlet 6c § första stycket femte punkten BrB), vilket förbjuder bland annat efterföljande spridning av nakenbilder.

Bra att känna till är också att en handling oftast går under flera olika lagbestämmelser. Det kan därför vara så att man begår flera brott genom samma handling. Ditt ex handling kan också komma att klassas som exempelvis ofredande (4 kapitlet 7 § BrB).

Ditt ex kan ha gjort dig skyldig till olaga integritetsintrång

Det är det nya brottet olaga integritetsintrång som ditt ex i första hand har gjort dig skyldig till genom att ha spridit dina nakenbilder vidare.

För att det ska vara brottsligt krävs det däremot att spridningen av nakenbilderna ska ha varit ägnad att medföra allvarlig skada för dig (4 kapitlet 6c § andra stycket BrB). Det är domstolen som gör denna bedömning, varför jag inte vågar uttala mig i hur de kommer att bedöma just ditt fall.Det är alltså domstolens uppfattning om huruvida det varit ägnat att medföra skada eller inte, som är av vikt för utgången. Straffet är böter eller fängelse i högst två år (4 kapitlet 6c andra stycket BrB).

Sammanfattning och avslutande ord

Ja, det ditt ex har gjort kan vara brottsligt. I första hand har hen gjort sig skyldig till olaga integritetsintrång. I andra hand kan det bli tal om förtal, ofredande eller dylikt. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Det är upp till domstolen att utreda varje enskild situation. Däremot rekommenderar jag dig att anmäla hen eftersom hen har agerat fel. Dessutom kan det vara bra om du berättar för ditt ex att du gjort en anmälan, i ett försök att få stopp på spridningen. Om det är så att du känner förtroende till din vän som fått bilderna kan du eventuellt få dem att berätta för polisen att det var ditt ex som spred bilderna.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp och att spridningen av bilderna upphör.

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91059)