Är det olagligt att sprida nakenbilder på sitt ex?

Jag har skickat bilder på mitt ex till min kompis som hon har skickat till mig under den tiden vi har tillsammans. På bilderna poserar hon med underkläder och där bröstvårtorna syns. Har jag gjort mig skyldig till ett brott? Är detta olagligt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Din fråga rör ett eventuellt brott, varför vi kikar närmare på brottsbalken (BrB).

Ny bestämmelse har gjort det olagligt att sprida nakenbilder

Det har länge varit ett problem att efterföljande spridning av nakenbilder inte har varit direkt brottsligt och många gånger fallit mellan stolarna. Tidigare har förtal (5 kap. 1 § BrB) använts, med varierande resultat. Förmodligen kommer det nyssnämnda lagrummet att fungera som ett komplement till den nya lagstiftningen framöver.

Sedan årsskiftet 2018 har dock en ny bestämmelse införts, vilket gjort det enklare att lagföra denna typ av brott.

Den 1 januari 2018 infördes ett brott som kallas olaga integritetsintrång (4 kap. 6c § första stycket femte punkten BrB), vilket förbjuder bland annat efterföljande spridning av nakenbilder.

Sedan går det väl i det här fallet att i och för sig diskutera om det gäller nakenbilder eller inte, men eftersom det är en tydlig sexuell prägel på bilderna och eftersom man kan se din ex-flickväns bröstvårtor, skulle jag säga att de klassas som nakenbilder. Det räcker nämligen enligt lagen att kroppen är delvis naken.

Bra att känna till är också att en handling oftast går under flera olika lagbestämmelser. Det kan därför vara så att man begår flera brott genom samma handling. Din handling kan också komma att klassas som exempelvis ofredande (4 kap. 7 § BrB), men jag kommer i första hand att fokusera på det brott som ligger närmast just din handling i det aktuella fallet.

Du kan ha gjort dig skyldig till olaga integritetsintrång

Det är det nya brottet olaga integritetsintrång som du i första hand har gjort dig skyldig till genom att ha spridit din ex-flickväns nakenbilder vidare till din kompis.

För att det ska vara brottsligt krävs det däremot att spridningen av nakenbilderna ska ha varit ägnad att medföra allvarlig skada för din ex-flickvän (4 kap. 6c § andra stycket BrB). Det är domstolen som gör denna bedömning, varför jag inte vågar uttala mig i hur de kommer att bedöma just ditt fall.

Det är alltså domstolens uppfattning om huruvida det varit ägnat att medföra skada eller inte, som är av vikt för utgången.

Straffet är böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 6c andra stycket BrB).

Det finns ett undantag om det är försvarligt

I lagrummet finns det ett undantag för om handlingen skulle varit försvarlig (4 kap. 6c tredje stycket BrB). Givetvis är det även i det här fallet upp till domstolen att göra bedömningen, men jag ser ingen anledning till varför du skulle ha varit berättigad att skicka bilderna vidare till din kompis, utan lov.

Sammanfattning och avslutande ord

Ja, det du har gjort kan vara brottsligt.

I första hand har du gjort dig skyldig till det, sedan årsskiftet nya brottet, olaga integritetsintrång.

I andra hand kan det bli tal om förtal, eventuellt ofredande eller dylikt.

Det finns ett undantag som fritar dig om din handling skulle ha varit försvarlig, men utifrån vad du har uppgett i din text ser jag inte varför du skulle varit ursäktad att skicka din ex-flickväns nakenbilder till en kompis, utan lov.

Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”