FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt12/05/2018

Är det olagligt att spela musik från mistluren på ett kryssningsfartyg?

Hej. En lite udda - men ack så intressant fråga om Sjörätt. Vad skulle hända om ett större fartyg (typ en lyxkryssare) skulle använda sin tuta (mistlur) när de ligger i hamn? Och alltså inte som en varningssignal då - utan snarare "för skojs skull". Exakt som detta fartyg gör i denna film: https://www.youtube.com/watch?v=sTlTxFio6DY Är det olagligt? Vad skulle straffet bli?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din intressanta fråga!

Många olika saker skulle kunna hända om någon på fartyget bestämmer sig för att "leka" med mistluren. I videon som du har hänvisat till antar jag att "mistlurskonserten" var planerad och då bör det inte vara något problem. Jag antar dock att det du undrar är vad som skulle hända om man inte har något tillstånd, men håller en mistlurskonsert ändå.

Regler om sjötrafik finns bl.a. i sjölagen och i sjötrafikförordningen. Det finns inte någon bestämmelse som uttryckligen förbjuder användande av mistluren när fartyget ligger i hamn, men det är inte tillåtet att missbruka en nödsignal. Så länge man inte missbrukar en nödsignal är det alltså i princip inte otillåtet att spela musik från mistluren.

En annan sak är att man ombord på ett fartyg har en skyldighet att iaktta "gott sjömanskap". Man är alltså skyldig att vara försiktig och att inte ta några onödiga risker. Vad gott sjömanskap innebär varierar därför från fall till fall, men det kan ju tänkas att en plötslig mistlurskonsert som ingen känner till skulle kunna skapa förvirring och störa den allmänna ordningen och annan sjötrafik i hamnen. I så fall vore det nog inte att iaktta gott sjömanskap att spela musik från mistluren. Bestämmelser om gott sjömanskap finns i sjölagen 6 kap. 2 § och i sjötrafikförordningen 1 kap. 5 §.

Om man inte iakttar gott sjömanskap i situationer där detta krävs för att undvika olyckor kan man dömas för vårdslöshet i sjötrafik. Straffskalan är böter eller fängelse i högst 6 månader, eller högst 2 år om brottet är grovt. Om brottet räknas som ringa blir man dock inte fälld. Bestämmelsen om detta finns i sjölagen 20 kap. 2 §.

Det är också tänkbart att en oplanerad mistlurskonsert skulle kunna räknas som brottet förargelseväckande beteende (brottsbalken 16 kap. 16 §), för vilket straffet är böter, men vad som räknas som förargelseväckande beteende är också relativt i förhållande till omständigheterna i det enskilda fallet. Om konserten är inplanerad och de ansvariga har informerat om den, lär det inte vara brottsligt.

Som svar på din fråga kan man alltså säga att en mistlurskonsert skulle vara olaglig om den samtidigt innebär att gott sjömanskap inte iakttas, dvs. om det finns risk att någon/något skulle komma till skada. Om man däremot har upplyst personalen i hamnen och andra som behöver känna till konserten, skulle det förmodligen inte vara brottsligt. Det är ju i vilket fall som helst en riktigt häftig grej!

Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?