Är det olagligt att spela in samtal med någon annan?

FRÅGA
Försäkringsbolag får spela in samtal med mig men får jag spela in ett samtal med dem, utan deras vetskap?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är brottsbalken (BrB).

Olovlig avlyssning

Huvudregeln är att det är olagligt att spela in privata samtal om den som deltar i samtalet är omedveten om att inspelning sker, samt att den som spelar in inte själv deltar i samtalet, 4 kap. 9 § BrB. Därmed kan man motsatsvis utläsa att det är fullt tillåtet att spela in samtal som man själv är delaktig i. Det krävs inte heller att den andra samtalsparten är medveten om att samtalet spelas in, så länge personen som spelar in själv deltar i dialogen. Detta gäller alldeles oavsett om samtalet sker över telefon eller personligen.

Eftersom det framgår av din fråga att det rör sig om ett samtal där du är delaktig, är det är således okej i ditt fall.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du några vidare funderingar är du välkommen med en ny fråga!Med vänlig hälsning,
Sara Djogic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1170)
2021-05-13 Är det olagligt att ta bilder på andra utan deras tillåtelse?
2021-05-11 Får mitt ex vara i vårt samägda hus?
2021-05-11 Får man lägga upp en video på någon som arbetar på instagram?
2021-05-09 ​Är det olagligt att meddela annan om att det de har gjort är brottsligt?

Alla besvarade frågor (92193)