Är det olagligt att spela in ett samtal?

Sonens pappa har på inspelning på telefonen under deras umgängestid i mina föräldrars hus där jag bor, är inte detta olagligt när dom inte ens har med detta och göra och att mina föräldrar också blir inspelade på hans telefon?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Att spela in ett samtal där de medverkande parterna inte känner till att samtalet spelas in är som huvudregel olagligt. Brottet kallas olovlig avlyssning och kan enligt 4 kap 9a§ brottsbalken leda till böter eller fängelse i högst två år. Om personen som spelar in själv deltar i samtalet som spelas in kan olovlig avlyssning inte aktualiseras eftersom det är tillåtet att spela in samtal som man själv medverkar i.

Det finns inga lagstadgade krav på att den som spelar in ett samtal ska informera övriga deltagare om detta under förutsättning att den som spelar in också deltar i samtalet. Det finns heller inget hinder mot att spela in i någon annans hem så länge den som spelar in själv är med i samtalet. För din fråga innebär det alltså att din sons pappa får spela in samtalen i dina föräldrars hus så länge han själv deltar. Om pappan inte är en del av samtalen och övriga deltagare inte känner till inspelningen aktualiseras brottet olovlig avlyssning som jag nämnde inledningsvis.

Vänligen,

Astrid Niva-LindmarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo