Är det olagligt att spela in ett bråk om man själv inte medverkar?

Hej, det har varit mycket bråk hos en kompis, detta bråk mellan två föräldrar har spelats in av deras barn, är detta olagligt eftersom de inte medverkade i bråket?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom huruvida inspelningen kan vara olaglig, samt om inspelningen får användas som bevis. Avslutningsvis kommer jag att gå igenom huruvida det finns risk att den som spelade in bråket kan dömas för detta, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Olovlig avlyssning

Om man olovligen använder tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud, för att i hemlighet avlyssna eller spela in tal i enrum eller samtal mellan andra är det brottet olovlig avlyssning, se Brottsbalken 4 kap 9 a § (här).

Det är inte heller tillåtet att spela in förhandlingar vid exempelvis en sammankomst som inte är offentlig. Dock får man spela in ett samtal om man själv deltar i samtalet. Lagrummet gäller om man avlyssnar eller spelar in ett samtal med hjälp av något tekniskt hjälpmedel, så att exempelvis åka buss och tjuvlyssna på vad andra passagerare säger omfattas inte. Det är okej att avlyssna grannens samtal genom att sätta örat till väggen, genom ett glas eller annat icke-tekniskt hjälpmedel.

I det här fallet har ett tekniskt hjälpmedel, en mobiltelefon, använts. Alla tekniska hjälpmedel omfattas av bestämmelsen. Det var ett samtal (eller i praktiken ett bråk) mellan två personer. Den som spelade in bråket deltog inte. Jag utgår från att föräldrarna inte har samtyckt till att deras bråk spelades in. Det är därmed risk att brottet olovlig avlyssning har begåtts.

Får inspelningen användas som bevis?

Det är tillåtet att spela in i bevisföringssyfte utifrån principen om fri bevisföring. Det spelar alltså ingen roll om inspelningen eventuellt skett på ett olagligt vis, bevismaterialet kommer ändå ha värde.

Kan personen som spelade in bråket bli dömd för brott?

Ja, det kan finnas en viss risk att den som spelade in möjligen kan fällas för olaga avlyssning. I det här fallet verkar det som att syftet med inspelningen var att skaffa bevismaterial, och då är sannolikheten inte så stor att inspelaren döms till påföljd. Det framgår inte av din fråga hur gamla kompisen och hens syskon är. Om man är under 15 år kan man inte dömas till påföljd.

Vad du kan göra nu

Om det har varit mycket bråk hemma hos din kompis familj rekommenderar jag att din kompis pratar med någon vuxen. Om någon av föräldrarna har begått något brott, eller det kan misstänkas att de har gjort det, rekommenderar jag att din kompis kontaktar polisen för vidare rådgivning. Du och din kompis får gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning om du/ni har fler frågor gällande inspelningen och vad ni bör göra. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo